KEDVES KATANING TAGOK KÉRÜNK MINDENKIT HOGY ÜZENŐFALÁN ÉS PRIVÁT ÜZENETEIBŐL AZ 1 HÓNAPNÁL 

RÉGEBBI ÜZENETEKET ÉS KÉPEKET   KITÖRÖLNI SZÍVESKEDJETEK  HOGY NE TERHELJÜK TÚL AZ OLDALT.   A SAJÁT OLDALON LÉVŐ KOMMENTEKTŐL JOBRA EGY PICI PIROS +  OTT TÖRÖLHETŐ.

Kedves Barátaink ! A Faliujságon lehet üzenni egymásnak. A Körpanoráma csoportban is lehet nézni Tévé műsort és sok szép tájat is nézni.Kellemes időtöltést kivánunk Mindenkinek!

Kedves Barátaink! ÚJDONSÁG  A NING RÉSZÉRŐL.       !!!

 Ez egy zárt közösség oldal ,ahol   2010. óta a szabadidejét szeretetben,békességben együtt töltő csapat értékes Tagjává váltunk. AZ OLDAL  nem  FIZETŐS  Ezért kérek mindenkit aki velünk akar maradni hogy hivja meg barátait az oldalra .

Kivánunk mindenkinek kellemes idötöltést az oldalon.

                                !                                          

Váradlessi templom esti fényben!

A képpel és az alábbi gondolatokkal kívánok áldásos imaheti meditációt mindenkinek!

Már nem rabszolga, mert Krisztusé
"Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is -és az Úrban is- szeretett testvéred." (Filemon 15-16)
Szeretett Testvéreim!
Imahetünk ajánlott mindennapi Igéi egyértelműen Isten megigazító szeretetéről hangzanak. Mózes hálaadó imádságában félreérthetetlenül szól, hogy az erőforrás nem más, mint: "Jobbod, Uram, az erőtől dicső..."(2Móz.15,6) Érdemes ezeket a szempontokat a mai napon is figyelembe venni. Így elkerülhető az a hamis gondolat, hogy magunkat, vagy másokat megjobbíthatjuk. Hangsúlyozzuk így, hogy Isten a bűneset óta szüntelen munkálja az emberiség jóra fordítását. Krisztus által az igaz embert és valóságos Istent hozta közénk, hogy tökéletes mintával ajándékozzon meg minket. Az emberiség, benne egyenként minden ember és minden egészséges kapcsolat egyedül Jézus Krisztusban valósul meg!
A mai napon Pál apostolnak Filemonhoz címzett levelének üzenete érkezik hozzánk. Krisztusban a rabszolga már több, mint rabszolga, mert minden megkülönböztetés ellenére a Szabadítót hordja szívében és megszabadított emberként él. A szökött és kártékony rabszolga neve lehet Onézimosz, jelentése szerint hasznos, ha megtérése előtt a haszontalannál is mélyebben volt az élete. Pál közvetítő szolgálata nyitotta meg szívét, hogy Krisztus által befogadott, immár valóban hasznos keresztyén legyen. Az apostol imádsága nyomán Onézimosz megigazulása tekintélyes példája annak, hogy Jézus Krisztus győzelmének uralmát miként kell közeliként, akár közelítőként hódolattal magasztalni. Az egyháznak nem kell önmagáért küzdenie, csupán Krisztus küzdelmének részesévé kell lennie, hogy ezáltal szolgák, jövevények, ellenségek helyes irányba tájékozódhassanak. Az emberibb, igazabb életet keresők azonnal kiemelkednek a megátalkodott kalandorok közül, mert nem engednek az ösztöni vezetésnek, nem lesznek veszélyesek környezetükre, a segítséget kérik és nem követelik fenyegetéssel. Az egyik legmeghatóbb példás személyiség az ószövetségben József. Drámai módon szakad el szülőföldjétől, családjától. Szolgai sorsra jut, idegen jövevény idegen isteneket követők között. Ennek ellenére Isten gyermekeként rövidesen kivívta Egyiptomban is az őt megillető bizalmat és tiszteletet. Ennek titka abban volt, hogy befogadóinak javára járt el. Nem lopta meg őket, sőt vagyonuk gyarapítására törekedett. József áldássá lett először Potifár háztartásában, majd az egész ország gazdaságának felügyelője lett,becsületes ügyintézője. Megrágalmazása nyomán börtönbe kerül, de ott is kitűnik ártatlansága és az engedelmesen elszenvedett ítélet elfogadása erkölcsi győzelem. József testvérei az idős Jákóbbal, mint a kiválasztottak képviselői Gósen földjét messzeföldön páratlanul gazdag vidékké tették szorgalmukkal és hűségükkel. Isten áldása rajtuk volt, ennek köszönhető szaporodó nemzetük és sokasodó vagyonuk.
Onézimosz és József a mélyről indulók példái. Elesett állapotuk akár halálukat is jelenthette volna. Sorsuk földönfutókká tehette volna őket. Kilátástalan helyzetükben lehettek volna öntörvényüek, rablók és gyilkosok. Elkeseredésükben békés embereket zaklathattak volna, tulajdonukra törhettek volna, vérbosszút állhattak volna. Sokan ilyen körülmények között együtt kalauz hordákba tömörülhettek volna, országhatárokat ostromolhattak volna, munka nélkül kiváltságokat követelhettek volna. A történelem folyamán lettek is ilyenek, akik nyakukba vették a világot, határokat léptek át törvénytelenül, csempész bandákkal fogtak össze és az emberiség legszebb kultúr örökségét pusztították. Az ilyenek nem ismerték sem Onézimosz, sem József történetét. A ilyenek nem tudták, hogy ezek találkoztak Istennel, és életüket az Ő kezébe ajánlották. Nehéz éveiket megszenvedve a megigazítóhoz találtak.
A mai napon Onézimosz megtérése nyomán kialakult új életre figyelhetünk. Károkat okozó szökött rabszolgaként került Pál apostol közelébe. Ezzel a közeledéssel távolodott terhelt múltjától és közeledett Istenhez. Pál szavaival mutatta be Krisztust, Aki rövidesen az igehirdetésből éltető valóságként jelent meg. Így lehetett kárhozatosnak ítélni minden eddigit, és újjászületni tisztán egy tisztítani való világban. A mélyből ilyen magasra emelhet a Szabadító, a ragadozó rabló világából így ragad ki a Megváltó. Nagyon sokat kell a 21. század hívőinek imádkozniuk az ilyen változásokért. Bűnbánattal kell szembenéznünk azzal, hogy sok mélyen maradt ösztöni indulattal nekünk támadónak mi és keresztyén testvéreink mulasztottuk el megmutatni a keskeny, de menny felé vezető utat. Nagyok a tartozásaink, de még nagyobbak lesznek, ha az egyre gyarapodó istentagadó világot hanyagoljuk megszólítani és a keresztutakról az úrasztalához hívni. 
Tegnap még csak az onézimuszokért kellett volna a vad rabszolgák kártevéseit megfizetnünk. Ma már csapatok tolongnak a határokon, és félő, hogy holnapután seregek. A keresztyénség mulasztása, keresztyént gyűlölők tömegében számszerűsödik. Ezt a mulasztást kell kezelnünk kétségbeeső kapkodás helyett józan lépésekkel és főleg imádsággal. Nem lehet más az alap, mint az ,amit Urunk felmutatott. Minden ember az Ő teremtménye. Minden ember esélyt kap polgárjogot elnyerni Istenországába, amely hitünk szerint már itt van közöttünk. Az esélyt rengetegen elveszítik, de ez ne legyen a mi vétkes mulasztásunk, és ne legyen megbocsájthatatlan bűnünk. Tudjunk megtérő rabszolgák testvérei lenni, és tudjunk Krisztust megtagadók szigorú elutasítói. Nem lehetünk langyos közömbösek ebben a helyzetben, mert kiköp bennünket az igaszág Ura!
A Krisztusban megtérők örökké való ajándékok számunkra. Bár többen lennének, bár ilyenek özönlenék el elhagyott falvainkat, üresen maradt iskolapadjainkat. Pál ebben a megállapításban tudtára adja a rabszolgatartó keresztyén Filemonnak, hogy Onézimuszra most már mindenkor számíthat. Az ő örökkévalósága itt a földön bármikori elérhetőséget jelent, állandóságot és szilárd hűséget. Ugyanakkor benne a menny felé vágyakozót és majdan odaérkezőt is megláthatja. Filemon immár mint a a mennyei Jeruzsálem eljövendő lakója, bizton tekintheti mennyei szomszédjának a rabszolgaság után Isten szolgálatát felvállaló Onézimoszt.
Csak ilyen lelkülettel élő emeberek között érvényesíti Isten jobbjának dicső erejét! Ámen
Csűry István 
2018

Csűry István fényképe.


Megtekintések: 67

KATANING TV

OLDAL FORDÍTÓ

TÁMOGATÁS

                 
***

HA TEHETED TÁMOGASD A KATANING OLDALT!

                  KÖSZÖNJÜK!!!

ISTEN HOZOTT!

***


FACEBOOK

MÁR A FACEBOOKON IS MEGTALÁLSZ MINKET! LIKE-OLJ BENNÜNKET OTT IS!!!

Születésnapok

Nincs ma születésnapja senkinek

ADMINOK

*******

ooo

***

***

***

free counters

***

*******

Profilkártya

Betöltés...

© 2022   Created by Bertalan Katalin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek

***

*** ***