KEDVES KATANING TAGOK KÉRÜNK MINDENKIT HOGY ÜZENŐFALÁN ÉS PRIVÁT ÜZENETEIBŐL AZ 1 HÓNAPNÁL 

RÉGEBBI ÜZENETEKET ÉS KÉPEKET   KITÖRÖLNI SZÍVESKEDJETEK  HOGY NE TERHELJÜK TÚL AZ OLDALT.   A SAJÁT OLDALON LÉVŐ KOMMENTEKTŐL JOBRA EGY PICI PIROS +  OTT TÖRÖLHETŐ.

Kedves Barátaink ! A Faliujságon lehet üzenni egymásnak. A Körpanoráma csoportban is lehet nézni Tévé műsort és sok szép tájat is nézni.Kellemes időtöltést kivánunk Mindenkinek!

Kedves Barátaink! ÚJDONSÁG  A NING RÉSZÉRŐL.       !!!

 Ez egy zárt közösség oldal ,ahol   2010. óta a szabadidejét szeretetben,békességben együtt töltő csapat értékes Tagjává váltunk. AZ OLDAL  nem  FIZETŐS  Ezért kérek mindenkit aki velünk akar maradni hogy hivja meg barátait az oldalra .

Kivánunk mindenkinek kellemes idötöltést az oldalon.

                                !                                          

Információ

Reformátusok klubja

ISTEN HOZOTT! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN KEDVES KLUBTAGÓT ÉS IDELÁTOGATOT. Szeretném naponta Isten igéjét ,elhozni nektek.Az Ő dicséretére és a mi okulásunkra. Törekedjünk szeretetben élni!!!

„Istennel járni, lakozni, / Szent élettel illatozni, / Igaz hitben nem habozni: / Jézus Krisztus, taníts, / Taníts imádkozni! (MRÉ 428)

Tagok: 35
Utolsó aktivitás: Jún 7, 2020

"URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat." (Zsolt 16,5)


 

**"Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs,
 ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával
a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és
 tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és
igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így
szól az Úr!" 

-Jer 9,22-23


***

 

 


A Hit mindenkié!
A hit mindenkié, de nem kell mindenkinek
Aki hisz Istenben, ezt nem érti meg
Isten a jóság, a remény, a szeretet
Miért nem kell, ha a tiéd lehet

Azt kapod Istentől, mit csak tőle kaphatsz
Éltedben meglelheted így a nyugalmat
Üres óráidban sem leszel egyedül
Isten szeretete melletted ül

Ha bántanak mások, és te védtelen maradsz
Isten kezébe mindig kapaszkodhatsz
Az Ő keze hozzád szelíden mutat
Mellette újra otthonra találhatsz

Úgy érzed, élsz, de nem élet az élet
Körülötted a dolgok csak örök kétségek
Ha nem vátoztathatsz, újuljon meg lényed
Isten kegyelméből újjászülethetsz

A hit mindenkié, akard, hogy így legyen
Akard, hogy hited neked is legyen
Ha nem találtál megoldást, adok a kezedbe
Szorítsd erősen, élj vele!

***
 
***
                      On-line Bibliahallgatás a képekre kattintva!
                       ÓSZÖVETSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚJSZÖVETSÉG                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket éstapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

Beszélgető fórum

Imádkozzunk nemzetünkért együtt

Bertalan Katalin Szept 6, 2018 kezdeményezte. 0 Válasz

Folytatás

Szerző: Prém Alexandra

Bertalan Katalin Jan 22, 2018 kezdeményezte. 0 Válasz

2017. november 27. A katolikus egyház szerint a házasság szentség, ezért a válást súlyos bűnnek tartja, nem engedi az újraházasodást sem. A protestáns teológia szerint azonban a házasság nem…Folytatás

Váradlessi templom esti fényben!

Bertalan Katalin Jan 21, 2018 kezdeményezte. 0 Válasz

Váradlessi templom esti fényben!A képpel és az alábbi gondolatokkal kívánok áldásos imaheti meditációt mindenkinek!Már nem rabszolga, mert Krisztusé"Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre,…Folytatás

A BÖLCSESSÉG KEZDETE

Bertalan Katalin Jan 21, 2018 kezdeményezte. 0 Válasz

A BÖLCSESSÉG KEZDETE                  bejegyezte: …Folytatás

Üzenőfal

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Reformátusok klubja –nak.


CREATOR
HozzászólásokBertalan Katalin által a Március 22, 2011-on 10:44am-kor
BEKESSEG ISTENTOL!


Napi igék, 2011.3.22, Kedd


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely
nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. (Ézs
65,2)

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az
életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
(Mt 7,14)


A mai nap bibliai olvasmányai:

Jób 2,1-10 -- 1Sám 15,1-35

------------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra


Március 22.

Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha fölülről nem
adatott volna néked.
János 19,11

Uram!
Számtalan kísérlet történt Pilátus tisztára mosása
érdekében. Sikertelen kísérletek. Maradt, aki volt: a
rosszabbik fajta ember. Néhány pillanattal ezelőtt még
sápadtra rémült, mert hallotta, mint lázadoztak ellene
a zsidó vezetők. Most pöffeszkedve hivatkozik élet,
halál fölött való hatalmára, mintha ennek a hatalomnak
ő maga volna a forrása és mintha az ő döntésén múlnék,
amit cselekszik. A helyzetét végzetesen félreismerő
ember képviselője ez a Pilátus.

Uram!
Egynéhány kérésemet most kegyelmesen hallgasd meg.
Ne Pilátus legyek, hanem a Te tanítványod, aki hittel
követlek téged.
Helyzetem sohase tegyen vakká erőtelenségeimmel
szemben.
Ami hatalmam valóban van, azt Isten előtti
felelősségem tudatában gyakoroljam mindig.
Bármi történjék is velem - emberek közvetítésével -,
mégis mindig tudjam vallani: azok az emberek fölülről
beleegyezést kaptak és ezért tűrjem el sorsomat, amint
Te elszenvedted a kereszthalált.
Hozzászólásokvarga gyongyike által a Március 18, 2011-on 12:52pm-kor

BEKESSEG ISTENTOL.

<iframe title="YouTube video player" width="456" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/e2VURkGSatw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CREATOR
HozzászólásokBertalan Katalin által a Március 18, 2011-on 11:36am-kor
BEKESSEG ISTENTOL!

Napi igék, 2011.3.18, Péntek


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Felebarátodat ne zsákmányold ki. (3Móz 19,13)

Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. (Mt
7,12)


A mai nap bibliai olvasmányai:

Zsid 2,11-18 -- 1Sám 9,15-10,16

------------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra


Március 18.

Akik fegyvert fognak, fegyverrel kell elveszniök. -
Avagy azt gondolod, nem kérhetném most az én Atyámat,
hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
Máté 26,52-53

Uram!
Két ember egymáshoz való viszonyából kizárod az
erőszak jogosultságát. Ha pedig valaki mégis
erőszakoskodik, hívedet eltiltod a megtorlástól.
Közösségek egymáshoz való viszonyára is ugyanezt az
akaratot nyilatkoztattad ki. Ez nem éppen könnyű
oldala evangéliumodnak. Ellenkezőleg. Roppant nehéz
volt mindig is elfogadni. Ezt látom ebben a gecsemánei
jelenetben is, amikor egyik tanítványod - Péter -
kardjához nyúl. És látom az évezredek alatt folyt
vallásháborúkból, keresztes hadjáratokból, a máglyák
lángjából, kínzókamrák emlékéből. Pedig nehezen értő
követőid így sok gyalázatot zúdítottak hitünkre.

Uram!
Ha erőszakot akartál volna alkalmazni, ahhoz neked - a
mindenható Atya Fiának - emberi hatalomnál nagyobb
erők álltak volna rendelkezésedre. De a Te országodban
más szabály uralkodik, mint a földi birodalmakban. Te
a békesség országának vagy a Fejedelme. Hegyi
beszédedben is azokat mondottad boldogoknak, akik a
"békességre igyekeznek".
Péter - könnyek között - kásán vizsgálta meg a szívét.
Mai igéd alapján engem idejében indíts önvizsgálatra.
Szeretnék hozzád hű lenni.

CREATOR
HozzászólásokBertalan Katalin által a Március 17, 2011-on 11:07am-kor

BÉKESSÉG ISTENTÖL!

Napi igék, 2011.3.17, Csütörtök


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram
vagy, menedékem, mikor bajba jutok. (Zsolt 59,17)

Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt Jézus,
kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
(Mk 1,35)


A mai nap bibliai olvasmányai:

Jak 4,1-10 -- 1Sám 9,1-14

------------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra


Március 17.

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne
essetek! Mert jóllehet: A lélek kész, de a test
erőtlen.
Máté 26,41

Uram!
Tanításodban, mindenekelőtt azonban életedben uralkodó
helyet foglalt el az imádkozás. Meleg szóval
ajánlottad. Példát adtál. Kitartásra buzdítottál.
Sürgettél. Még utolsó éjszakádon is, amikor magad
vérverejték között imádkoztál.
Neked köszönöm eddigi imádkozó életemet. A csöndes
emlékeket olyan imádkozásomról, melyben természetes
dolgokért könyöröghettem, amelyeket mennyei Atyám
természetes úton is elégített ki. Kenyeret adott,
öltözetet, múló bajokból egészségre segített.
Embereket adott mellém, akik szerettek és akiket
szerethettem. Imádság-meghallgatásképpen kaptam
mindezeket.

Uram!
Mai igéd nyomán azonban azoknak az imádságaimnak
emlékei kelnek életre, amelyeket azért mondtam, mert
természetfölötti erőkkel találtam szemközt magamat.
Kísértésekkel és elbuktató bűnökkel. A velük való
küzdelem fölvételére nem voltak elégségesek a
rendelkezésemre álló természetes erőforrások.
Leküzdésükhöz természetfölötti segítségre volt
szükségem.
Mindenkor megkaptam. Ezek voltak mindig is imádságaim
diadal ünnepei. Áldalak a kegyelmért, mellyel ezekben
részesítettél.

 
 
 

KATANING TV

OLDAL FORDÍTÓ

TÁMOGATÁS

                 
***

HA TEHETED TÁMOGASD A KATANING OLDALT!

                  KÖSZÖNJÜK!!!

ISTEN HOZOTT!

***


FACEBOOK

MÁR A FACEBOOKON IS MEGTALÁLSZ MINKET! LIKE-OLJ BENNÜNKET OTT IS!!!

Születésnapok

Nincs ma születésnapja senkinek

ADMINOK

*******

ooo

***

***

***

free counters

***

*******

Profilkártya

Betöltés...

© 2022   Created by Bertalan Katalin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek

***

*** ***