KEDVES KATANING TAGOK KÉRÜNK MINDENKIT HOGY ÜZENŐFALÁN ÉS PRIVÁT ÜZENETEIBŐL AZ 1 HÓNAPNÁL 

RÉGEBBI ÜZENETEKET ÉS KÉPEKET   KITÖRÖLNI SZÍVESKEDJETEK  HOGY NE TERHELJÜK TÚL AZ OLDALT.   A SAJÁT OLDALON LÉVŐ KOMMENTEKTŐL JOBRA EGY PICI PIROS +  OTT TÖRÖLHETŐ.

Kedves Barátaink ! A Faliujságon lehet üzenni egymásnak. A Körpanoráma csoportban is lehet nézni Tévé műsort és sok szép tájat is nézni.Kellemes időtöltést kivánunk Mindenkinek!

Kedves Barátaink! ÚJDONSÁG  A NING RÉSZÉRŐL.       !!!

 Ez egy zárt közösség oldal ,ahol   2010. óta a szabadidejét szeretetben,békességben együtt töltő csapat értékes Tagjává váltunk. AZ OLDAL  nem  FIZETŐS  Ezért kérek mindenkit aki velünk akar maradni hogy hivja meg barátait az oldalra .

Kivánunk mindenkinek kellemes idötöltést az oldalon.

                                !                                          

                                   Bölcsesség

 

Bölcsességek


        
Minden hitbeli hézaghoz van hiszékeny tömés.
     Richard Clopton    

            
Aki rajta akarja magát kapni, hogy milyen érzülettel viseltetik igazán valaki iránt, arra figyeljen, hogy milyen benyomást tesz rá egy tőle postán érkezett váratlan levél, mikor először megpillantja.
     Arthur Schopenhauer    

    
Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
     William Shakespeare    

    
A stílus maga az ember.
     Comte de Buffon    

    
Ha a minőséget adottnak vesszük, az időpont mindig bizonytalanná válik.
     Bill Gates    

    
A józan ész a tizennyolc éves korban összegyűjtött előítéletek gyűjteménye.
     Albert Einstein    

    
Az elmés mondások többnyire ismétlések.
     Voltaire    

    
"Jóság" bölcsesség nélkül korántsem jó, hanem veszedelmes.
     Friedrich Paulsen    

    
Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.
     George Bernard Shaw    

    
Nincs lényegi összefüggés a tanulás és a bölcsesség között.
     Francis Bacon    

    
A bölcs ember a lehetőségeit megteremti, és nem megtalálja.
     Francis Bacon    

    
Mindannyiunknak. Szabadságában áll. Azt tenni. Amit akarunk.
     Richard Bach    

    
Az "énnek" az egyedisége éppen abban rejlik, ami az emberről elképzelhetetlen. Elképzelni csak azt tudjuk, ami az emberekben egyforma, ami általános. Az egyéni "én" az, ami elüt az általánostól, ami tehát nem tételezhető fel, nem számítható ki előre, amit nekünk kell a másikban leleplezni, felfedni, meghódítani.
     Milan Kundera    

    
Az igazi emberi jóság csak olyasvalaki iránt nyilvánulhat meg kristálytisztán és szabadon, aki semmiféle erőt nem képvisel.
     Milan Kundera    

    
Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
     Johann Wolfgang von Goethe    

    
Az, hogy egy mártír meghal, bizonyítja, hogy nem volt gyáva, de nem jelenti, hogy nem volt őrült.
    Charles Caleb Colton    

        
Minden kijárat egyben bejárat valahova.
     Tom Stoppard    

    
Nem érez, aki érez
Szavakkal mondhatót.
     Vörösmarty Mihály    

    
Figyelj azokra a dolgokra, amelyekkel megtehetnéd, hogy ügyet sem vetsz rájuk!
     Stephanie Dowrick    

    
Az az igazi méltóság, amely nem csökken mások tiszteletlensége miatt. A Niagara vízesés nagysága sem csökken attól, hogy beleköpsz.
     Anthony de Mello    

    
Igazi filozófus lévén, Szókratész szentül meg volt győződve arról, hogy a bölcs ember ösztönszerűleg igénytelen életet él. Ő maga még cipőt sem hordott; de ugyanakkor a piac szelleme sokszor rabul ejtette, és kiment, hogy az árukban gyönyörködjék. Amikor egy barátja aziránt érdeklődött, hogy miért teszi ezt, Szókratész ezt válaszolta:
- Azért szeretek odamenni, mert ott fedezem fel, hogy annyi minden nélkül is tökéletesen boldog vagyok.

A lelkiség nem annak a tudása, hogy mit akarsz, hanem annak a megértése, hogy mire nincs szükséged.
     Anthony de Mello    

    
A bölcsességnek nincs szüksége erőszakra.
     Lev Tolsztoj    

    
A legfontosabb, legérdekesebb gondolatok éppen azok, amelyeket semmiért el nem mondunk egymásnak.
     Lev Tolsztoj    

    
A rendetlenség egyik nagy előnye, hogy izgalmas leletekre bukkan az ember.
     Alan Alexander Milne    

    
Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra.
     Richard Bach    

    
Amikor az ember akár illendőségből, akár unottságból, akár életrendből lemond az élvezetekről, első dolga, hogy másokban elítéli őket.
     Jean de La Bruyére    

    
Sötétség nélkül nincsenek álmok.
     Karla Kaban    

    
Soha ne vágd szét, amit ki lehet bogozni!
     H. Jackson Brown    

    
Paradoxon, de aki keveset tud, általában nem akar többet tudni, aki viszont többet tud, még többet akar tudni.
     Arnold Bennett    

    
A tapasztalat nem az, ami történik velünk, hanem az, amit kezdünk a velünk történtekkel. A tapasztalat - képesség az élet eseményeinek kezelésére, nem pedig maguk az események.
     Aldous Huxley    

    
A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás.
     Arthur Schopenhauer    
        
Igyekszem olyan bölcs lenni, mint az az idős hölgy, aki azt mondta, hogy a jövő azért jó, mert apránként jön.
     Dean Acheson    

    
A báj megfoghatatlan. Lehet modor, lehet egy hang, egy kézmozdulat. De bármi legyen is, maradjon titok. Mert amint ez a modor vagy jellegzetes mozdulat, amit mások elbűvölőnek találnak, tudatossá válik, mesterkélt lesz. A mesterkéltség pedig sohasem elbűvölő.
     Rex Harrison    

    
Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.
     Marcel Proust    

    
Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista jobban érzi magát közben.
     Daniel L. Reardon    

    
Megtanultam, hogy mindenki a hegy csúcsán szeretne élni, nem is sejtvén, hogy a valódi boldogság éppen abban rejlik, ahogyan oda feljutunk.
     Gabriel García Márquez    

    
Irányítsd méltó célokra tetteidet, de ne kérdezd, eljuttatnak-e a célig; legyenek példák és modellek a tetteid, nem pedig egy-egy cél elérésének puszta eszközei!
     Szilárd Leó    

    
Ha hajót akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem, hogy felébreszd a vágyat a végtelen után.
     Antoine de Saint-Exupéry    

    
Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.
     Alphonse Karr    

    
A beszélgetés igazi művészete nem csak az, hogy a megfelelő időben mondjuk a megfelelő dolgot, hanem az is, hogy hagyjuk kimondatlanul a csábító pillanatban a rosszat.
     Dorothy Nevill    

    
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen.
     Stephen King    

    
A szépet csodálni,
Az igazat óvni,
A nemeset tisztelni,
A jót körülölelni,
Ez vezeti az embert
Az életben célokhoz.
     Rudolf Steiner    

    
A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.
     Rudolf Steiner    

    
Az igazság nem mindig gyönyörű, de az utána érzett vágy mindig az.
     Nadie Gordimer    

    
Egy tojás mindig nagy kaland: talán ez valami más lesz.
     Oscar Wilde    

    
Tanulj meg nemet mondani! Többet érsz vele, mintha beszélnél latinul.
     Charles Haddon Spurgeon    

    
Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak.
     Oscar Wilde    

    
Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.
     Albert Einstein    

    
A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen.
     Teréz anya    

    
Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok.
     Robert Brault    

    
Bosszant, ha ló helyett paripát írnak, mert képmutatás.
     Stendhal    

    
Az ész a legmagasabb ítélőszék, amely legfelső fokon és fellebbezés nélkül dönt mindenről.
     Pierre Bayle    

    
Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike. (...) Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De gondolkodó nádszál. Még ha eltaposná is a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal; a mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála.
     Blaise Pascal    

    
Az igazságnak, melyet kimondasz múltja s jövője sincs. Létezik, s nincs is több dolga ennél.
     Richard Bach    

    
Íme
próbája annak,
hogy földi küldetésed
Véget ért-e már:

Ha élsz:
még nem.
     Richard Bach    

    
Azért szeretem a fákat, mert könnyebben belenyugszanak abba, hogyan kell élniük.
     Willa Cather    


A tökéletesség hajszolása gyakran akadályozza megvalósítását.
     George Will    

    
Az ember csak a bajait szereti számon tartani, az örömeit nem.
     Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij    

    
Utólag már könnyű igazságosnak lenni.
     Arthur Meier Schlesinger    

    
Az öregkor hasonlít a hegymászáshoz. Minél magasabbra hágsz, annál fáradtabb vagy, nehezebben kapsz levegőt. De sokkal jobban átlátod a dolgokat.
     Ingmar Bergman    

    
Ha gondolatod helyes, tetteidben sem hibázhatsz.
     Jiddu Krishnamurti    

        
Mert a teknősbéka biztosan jár a lábán, ok ez arra, hogy szárnyát szegjék a sasnak?
     Edgar Allan Poe    

    
Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük.
     Gárdonyi Géza    

    
A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű.
     Gárdonyi Géza    

    
Ha majd az Időben eljön az a korszak, amikor az ember minden barlangot szétrobbantott, amit valami célra fel nem használhatott, és minden öreg fát már régen kivágatott, akkor már késő lesz siránkozni a megbillent természeti egyensúlyon, amelyet helyreállítani sem atombombával, sem mindentudó elektronikus gépekkel nem lehet.
     Fekete István    

    
Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.
     Harry Lorayne    

    
A sors keresztúthoz hasonlít, az irányválasztás mindig félelmetes.
     Victor Hugo    

    
Kevés olyan bosszantó és elviselhetetlen dolog van a világon, mint valaki másnak a jó példája.
     Mark Twain    

    
Valójában az a bátor ember, aki ellenáll a félelemnek, aki legyőzi a félelmét – nem pedig az, akiből hiányzik a félelem.
        Mark Twain    

    
Ha igazán bölcs vagy, s úgy veszed a dolgot, amint van, sohasem kell valami baj miatt kedveszegetten szomorkodnod.
    Kempis Tamás    

    
Ha azt akarod, hogy mások viseljék a te terhedet, te is vállald el más terhét.
     Kempis Tamás    

    
Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv.
     Jókai Mór    

    
Esni csak lefelé lehet, felfelé soha.
     Jókai Mór    

    
A büszkeség olyan kalauz az életben, mely az embert sokszor vízre viszi, sokszor jégre viszi, de sárba sohasem viszi.
     Jókai Mór    

    
Az esőre is száraz időben kell felkészülnünk.
     Gábor Dénes    

    
Akkor jó embernek félben szakasztani dolgát, mikor még szolgál a szerencse.
     Faludi Ferenc

        
Ügyelj arra, hogy megszerezd azt, amit szeretsz, különben kénytelen leszel megszeretni azt, amit kapsz.
     George Bernard Shaw    

    
Egy hazugság a fél világot körbeutazza, mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.
     Mark Twain    

    
A szervezés az, amit azelőtt csinálsz, mielőtt csinálni kezdesz valamit, hogy amikor csinálod, ne zavarodj össze.
     Alan Alexander Milne    

    
A sérelem nem annak a számára szerencsétlenség, akit ért, hanem annak, aki okozta.
     Anicius Manlius Severinus Boethius    

    
Néha megsajnáljuk az olyan embert is, aki még sohasem sajnálta sem magát, sem mást.
     Charlotte Bronte    

    
A tett tüzére jeget fú a szó.
     William Shakespeare    

    
Ahhoz, hogy valaki jól hazudjon, bölcsnek kell lennie.
     Norman Douglas    

    
A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik.
     Wass Albert    

    
Az emberek még valahogy belenyugszanak, ha farkas harapja meg őket, de ami határozottan kihozza a sodrukból, az a bárány harapása.
     James Joyce    

    
Mindig győz, aki kegyelmet ad.
     Caecilius Balbus    

    
Vigyázzon mindenki magára mielőtt meghajlik; nehéz ám felegyenesedni!
     Eötvös József    

    
Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb.
     Eötvös József    

    
Jobb fájón nélkülözni, akit szeretünk, mint együtt lenni azzal, akit nem.
     Jean de La Bruyére    

    
Élj úgy, hogy soha ne szégyelld, ha a világ megtudja, mit teszel, mit mondasz, még akkor is, ha nem igaz, amit a világ megtudott.
     Richard Bach    

    
A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben.
     Anatole France    

            
Légváraitokat ne építsétek túl magasra, hacsak nem akartok egész életetekben fölfelé kapaszkodni.
     H. Moonen    

    
Mindenki odanyújtja arcképét a másiknak, s a másik nézi magát a kép üvegjében.
     Paul Géraldy    

    
A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a lényeg.
     Abraham Lincoln    

    
A sikeres ember megkapja, amit akar.
A boldog ember örül annak, amit kap.
     H. Jackson Brown    

    
Minél gyengébb az érv, annál harsányabb a szóhasználat.
     Dave Gneiser    

    
Csak Isten van abban a helyzetben, hogy bárkit lenézhessen.
     Sarah Brown    

    
A társadalmi helyességnek hagyományosan semmi köze a józan észhez, a logikához vagy a fizikához.
     Douglas Adams    

    
A jövőt megpróbálni megjósolni balekok játéka.
    Douglas Adams    

    
Ha sokáig nézel a mélységbe,
a mélység is beléd néz.
     Friedrich Nietzsche    

    
A nagyság irigységet vet, az irigység gyűlöletet teremt, a gyűlölet hazugságot szül.
     Joanne Kathleen Rowling    

    
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.
     Woody Allen    

    
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.
     Mahatma Gandhi    

    
Amit az ember nem szerez meg, mindig jobbnak látszik annál, mint
amije van. Ebben rejlik az emberi lét romantikája és hülyesége.
     Erich Maria Remarque    

    
Egy jó idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében.
     Joseph Roux    

    
Egyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a felhők között. Úgy hat és úgy él.
     Kosztolányi Dezső
    
A lélek szeme sehol sem találhat több ragyogást és több sötétséget, mint az emberben: nem pihenhet meg ennél félelmetesebb és ennél bonyolultabb, ennél titokzatosabb és ennél végtelenebb valamin.
     Victor Hugo    

    
Boka okos fiú volt, de azért azt még nem tudta, hogy más emberek egészen mások, mint mi, s hogy nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk.
     Molnár Ferenc    

    
A bosszú olyan cselekedet, amelyet valaki azért akar elkövetni, mert tehetetlen; ám mihelyt a gyengeség érzése megszűnik, a bosszúvágy is elmúlik.
     George Orwell    

    
Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van.
     Eötvös József    

    
A szív mindarra tökéletesen alkalmatlan, aminek sikere számításokon alapul.
     Széchenyi István    

    
Az ember sorsa a szívétől függ, mert mindennek lehet parancsolni, csak a szívnek nem.
     Lin Yutang    

    
Aki fél, éppen olyan veszedelmes, mint aki gyűlöl.
     Márai Sándor    

    
Ahol trónon ül a gonoszság, a rettegés más szívben is gonoszt lát.
     Luis de Camoes    

    
A hatalom hiánya korrumpál. A hatalom teljes hiánya pedig teljesen korrumpál.
     Rosabeth Kantor    

    
A feddhetetlen ember akkor is tisztességesen cselekszik, ha tudatában van annak, hogy ezt senki nem fogja megtudni.
     Oprah Winfrey    

    
Könnyebben haladsz, ha nem viszel semmi felesleget magaddal, és ha független vagy szívedben mindenkitől.
     Szent-Gály Kata    

    
Ami a csúcspontra ér, máris zuhanhat a semmibe.
     Seneca    

    
Hamarabb eljön az, amitől félsz, mint az, amit remélsz.
     Publilius Syrus    

    
A magányos, félre való élet, az elzárkózás a világtól elzár a gondolkodástól is.
     Kármán József    

    
Az emlékezés rokona az igazságnak, de nem ikertestvére.
     Barbara Kingsolver    
    
    
Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mint ha a lehetőség készületlenül talál.
     Whitney Young    

    
A hétköznapi ember és a harcos között az a különbség, hogy a harcos mindenben kihívást lát, míg a hétköznapi ember mindent áldásnak vagy átoknak tekint.
     Don Juan    

    
Nem az a gazdag, akinek sok mindene van, hanem aki sokat ad.
     Erich Fromm    

    
A jóság az a nyelv, melyet a némák is beszélnek, a süketek is hallanak és megértenek.
     Christian Nestell Bovee    

    
A gaz olyan virág, amit nem szeretnek.
     Ella Wheeler Wilcox    

    
Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá.
     William Shakespeare    

    
Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
Az hallja a másik énekét is szépnek.
     Babits Mihály    

    
A legtöbb ember rossz bíró a maga dolgában.
     Arisztotelész    

    
Mindenki természet szerint ahhoz vonzódik, aki hasonló hozzá.
     Platón    

    
A világ szabályait és törvényeit a blöff és az önteltség ugyanazon bizonytalan hálója tartja fenn.
     Joanne Harris    

    
Az élet egész tarkasága, gyönyörűsége, szépsége fényből és árnyból tevődik össze.
     Lev Tolsztoj    

    
Semmi sem ér többet, mint a mai nap.
     Johann Wolfgang von Goethe    

    
Inkább veszítsünk tisztességesen, mint hogy csalással nyerjünk.
     Szophoklész    

    
Az ostoba elsőnek mond véleményt.
     Cicero    

    
Amit titokban akarsz tartani, ne mondd senkinek.
     Seneca    

        
Az egyetlen dolog, amit az emberi természetről biztosan tudunk, az, hogy változik.
     Oscar Wilde    

    
Rossz szándékkal mondott igazság
Többet árt, mint bármely hazugság.
     William Blake    

    
Sem szeretni, sem gyűlölni magában foglalja a felét minden életbölcsességnek. Semmit sem mondani és semmit sem hinni el a másik felét.
     Arthur Schopenhauer    

    
Kétféle ember létezik: a jó és a rossz. A jó ember jobban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak jobban élvezik az ébrenlétet.
     Woody Allen    

    
Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.
     Márai Sándor    

    
Az ábécével mi sem vetekszik
Minden bölcsesség benne leledzik,
Hisz a betűkből minden kikerül,
Ha ugyan összerakni sikerül.
     Emanuel Geibel    

    
Nagyszerű lenne, ha az emberek soha nem haragudnának meg arra, aki olyat tesz, amit ők maguk már megtettek.
     Rodney Dangerfield    

    
Az emlékezés sokszor nem annyira a valóság felidézése, mint a vágyak visszavetítése.
     David Halberstam    

    
Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.
     Juhász Gyula    

    
Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni.
     Charles Baudelaire    

    
Soha nem felejtem el, hogy a táj, ami előttem van, mögöttem folytatódik.
     Egry József    

    
A bajból leggyorsabban úgy jutunk ki, ha egyenesen keresztülvágunk rajta.
     Robert Frost    

    
Ha nem akadályoztad meg a bűn elkövetését, amikor megtehetted volna, bűnrészes vagy.
     Seneca    

    
Csak a szelíd madarak vágyakoznak. A többiek repülnek.
     Elmer Diktonius    

    
Mit ér, ha nagy vagy,
gigászi nagy,
ha birodalmak
császára vagy,
de bús szívedben
örök a fagy?
     Hans Christian Andersen    

        
Akik nem tudnak tiszta szívből zokogni, felszabadultan nevetni se tudnak.
     Golda Meir    

    
Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, ha nem félünk a tévedéstől.
     Peter McIntyre    

    
Néha könnyebb az igent megtenni, mint a nemet kimondani.
     Goda Gábor    

    
Túl sokat beszélünk azért, hogy csak vitatkozzunk, és túl keveset azért, hogy egyezségre is jussunk.
     Cullen Hightower    

    
Ha udvariasan és megértően viselkedünk másokkal, filléreket fektetünk be, és egy vagyont kapunk vissza.
    Thomas Sowell    

    
Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, és senki sem önmagát.
     Lev Tolsztoj    

    
Jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget.
     Konfuciusz    

    
Mindig bocsáss meg ellenségeidnek - semmi sem bosszantja őket ennél jobban.
     Oscar Wilde    

    
Hogyan kívánhatjuk, hogy másvalaki megőrizze azt a titkot, amit mi magunk sem tudtunk megőrizni?
     Francois de La Rochefoucauld    

    
Minden pillanatban két út van előttünk; ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik.
Lehet, hogy a jobbat választottuk, de lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni, melyik a jobb.
     Alexander Fleming    

    
A meggondolt ember mérlegel, döntést hoz, azután ahhoz tartja magát.
     Richard Bach    

    
Viselkedj a szükségesnél egy kicsit mindig kedvesebben!
     James Matthew Barrie    

    
Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.
     William Penn    

    
Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak, mennyire tévesek lehetnek nézeteink, és mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok, amelyekre a leginkább számítunk.
     Gerald Brenan    

    
Minden általánosítás veszélyes, még ez is.
     Alexandre Dumas    

        
A tanács veszélyes ajándék, még akkor is, ha bölcsek adják bölcseknek, mert minden szándék rosszra fordulhat.
     John Ronald Reuel Tolkien    

    
A fesztelen báj olcsó trükk: vízben megcsillanó napfény, amin megakad a szem, egy másodpercre elvonja a figyelmet, de ennyi is elég, hogy ne lássuk - nemegyszer végzetesen - az utunkba kerülő sziklákat.
     Joanne Harris    

    
Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.
     Antoine de Saint-Exupéry    

    
Néha, ha belegondolok, hogy jelentéktelen dolgok milyen súlyos következményekkel tudnak járni, elfog a kísértés, hogy kijelentsem: jelentéktelen dolgok nincsenek.
     Bruce Barton    

    
A cselekvéshez nem tudásra van szükség. Hitre. Elsősorban hitre. Tántorítatlan hitre, hogy amit teszünk, az jó. A tudás kétkedést szül.
     Simonyi Károly    

    
A fejlett humorérzék - megfizethetetlen kincs. Nemcsak attól óv meg, veszélyesen komolyan végy ügyeket és embereket - beleértve önmagadat is -, de jelentősen hozzájárul, hogy tárgyilagosan ítélj meg dolgokat. Segít abban is, hogy higgadtan fogadj csapásokat, amelyek egyébként a kétségbeesésbe kergetnének.
     Percy H. Whiting    

    
Ha tudnánk, milyen keveset foglalkoznak velünk, talán nem idegeskednénk olyan sokat azon, mit gondolnak rólunk mások.
     Olin Miller    

    
Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.
        

    
Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért." Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.
     Biblia    

    
Légy első, amikor hallgatni, s utolsó, amikor beszélni kell.
     Effendi Kapijev    

    
Az erőszak a gyengék végső menedéke.
     Isaac Asimov    

    
Új ruha? Minek az? Talán más ember leszek benne? Rossz dolog, ha a zsák többet ér a húsnál, ami benne van.
     Baruch Spinoza    

    
Irigységünk mindig tovább tart, mint azoknak a boldogsága, akiket irigylünk.
     Francois de La Rochefoucauld    

    
Ha jószívű vagy, szép erény, de nézd meg előbb, kivel vagy az.
     Jean de La Fontaine    

    
Ha az ember minden elvárásnak eleget akar tenni, minden bizonnyal túlbecsüli saját képességeit.
     Johann Wolfgang von Goethe    
    
A világ tele van csodával, ám mi elvesztettük a képességet, hogy észrevegyük mindennapjainkban a varázslatot.
     Joanne Harris    

    
Azok a dolgok, amelyekre leginkább áhítozunk, nem történnek meg; vagy ha megtörténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények között, amikor szertelen örömet okoznának.
     Jean de La Bruyére    

    
A közvéleményt meg lehet mérgezni, de csak olyan méreggel, amelyik ízlik neki.
     Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij    

    
Az ember mindig látja minden kellemetlenségét jelen helyzetének, de semmit sem lát azokból, amelyek abban a helyzetben várnak rá, ami után vágyakozik.
     Stendhal    

    
Nyerni fogunk rajta, ha élvezeteket áldozunk föl, hogy fájdalmakat kerülhessünk ki.
     Arthur Schopenhauer    

    
Érzéseinket nem szabad szégyellni akkor sem, ha méltatlanra pazaroljuk.
     Márai Sándor    

    
Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse.
     Gabriel García Márquez    

    
Legyen erőd lent
hagyni, amit nincs erőd
följebb emelni.
     Fodor Ákos    

    
Az élet folyamatos tanulás, és az egyik tantárgy, amit meg kell tanulnunk: az emberi kapcsolatok. A világegyetem adja fel a leckéket. Ha nem tanulunk meg egy leckét, akkor azt újra feladja nekünk. Néha osztályt ismétlünk ugyanazzal a személlyel, néha pedig egy új emberrel, de a régi problémával.
     Andrew Matthews    

    
A szép rögtön kell.
Az igazra alszunk egyet.
Lelkünknek elég a kép.
A testnek keret is kell.
    Márai Sándor    

    
Nem könnyű dolog szembesülni a kudarccal. Akadnak emberek, akik elmenekülnek és belső védőbástyáik mögé rejtőznek előle; mások igyekeznek megfeledkezni róla, mintha meg sem történt volna; megint mások agresszíven tagadják, hogy ilyesmi megeshet velük, és a legundorítóbb fajta önáltatásba menekülnek. Csak kevesen vannak, akik valóban beismerik, ha valami nem sikerül nekik, és nem hárítják másra a felelősséget, hanem készek vállalni hibáik következményeit. Az ilyen ritka személyiségeket sokféle hajtóerő ösztönözheti; egyaránt megtalálható közöttük az őszinteség talpig becsületes megszállottjait és a hidegvérű, minden erkölcsöt lenéző cinikusokat. Általában ezen a ponton szokás megvonni a határvonalat a jó és a gonosz, e két, alapjában véve tartalmatlan morális kategória között; pedig az igazi mezsgye egészen máshol húzódik, és nem filozófia kérdése - a gyönge és az erős jellemű embereket választja el.
     Raul Renier    

    
Minden csodák közt legnagyobb, hogy a
Valóságos csodák természetessé
Lehetnek - sőt, azzá kell lenniük.
     Gotthold Ephraim Lessing    

    
A legbölcsebb ember is húzza meg magát szerényen. Mert miből áll a nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy félrőffel tovább lát a másiknál, a közönséges eszűnél, egy félrőffel, egy olyan horizontba, amely egy billió mérföldre terjed. Az egész mély látás csak egy valamivel kisebb vakság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinálni? Szétosztályozni az embereket, hogy ezek az okosak, emezek a nem okosak, azok a bolondok, mintha a mákszemeket szétraknák: kis mákszemek, nagy mákszemek.
     Mikszáth Kálmán    

    
A folyamok is úgy mennek, ahogy mennek, és nem úgy, amint az emberek szabályozzák őket.
     Mikszáth Kálmán    

    
Gyöngeségre és oktalanságra vall, ha valaki azt mondja, hogy nem tudja elviselni, amit a sors reá mért.
     Charlotte Bronte    
    
    
Mosott ablakon át is lehetnek borúsak a kilátásaink.
     Katona Bálint    

    
Csak a tehetség véges, a tehetségtelenség örök.
     Katona Bálint    

    
A szem rendszerben lát: az egyik szem a fegyház rendszerében, a másik a bordély rendszerében, a vásár rendszerében, a gyermekszoba, a statisztika, a kettős könyvelés, a grafikon rendszerében. Hihetetlenül kevés a tiszta szem, amely a tenger és csillagos ég rendszerében lát, és úgy él, mint a fák testvére.
     Hamvas Béla    

    
Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.
     Johann Wolfgang von Goethe    

    
A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem érti meg.
     Benjamin Franklin    

    
Gondolkodni könnyű, cselekedni nehéz. De gondolatunk szerint cselekedni a legnehezebb.
     Johann Wolfgang von Goethe    

    
A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik.
     Vető József    

    
A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben.
     Robert Louis Stevenson    

    
Néha nem árt kicsit hátralépni, hogy nagyobbat tudjunk előre ugrani.
     Richard Brinsley Sheridan    

    
Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.
     Wass Albert    

    
Szabadon bűn és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát...
     Madách Imre    

    
Az egyik percben nincs semmid, a másik percben meg többet kapsz, mint amit el tudsz fogadni.
     Paulo Coelho    

    
Napfényben, jómódban minden csupa virág, de eljönnek a borús napok, eljön a gyász novembere, mikor egyszerre kihűl az ember szíve és otthona, bizony félelmesen ki tud hűlni a szellem tiszta, vigasztaló fénye híján.
     Charlotte Bronte    

    
Istenem, adj nekem türelmet,
Hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni,
Bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok,
És bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni.
     Reinhold Niebuhr    

    
Ha hazugsághoz hasonlít, ne kezdd el
az igaz szót se, hogyha nem kivánod,
hogy olyat, amit meg se tettél, restelj.
     Alighieri Dante    
    
Csak azt add másnak, aminek te is örülnél, ha kapnád.
     Tatiosz Hioszi    

    
Kimondani ráérünk, hallgatni soha.
     Tatiosz Hioszi    

    
Állhatunk a föld bármelyik pontján, ugyanaz a csillagos égbolt tekint le ránk, és visszanézve: a menny egyforma távolságra van mindenkinek. Amíg szemem élvezheti e páratlan látványt, amellyel betelni nem bír soha, amíg a Napban, a Holdban és a csillagokban gyönyörködhetek, látva ébredésüket, kémlelve lenyugvásukat, egy vagyok velük, és egy vagyok azokkal, akik ugyanúgy részesei e nem mindennapi igézetnek: a természet, a világ, az élet, a lélek folytonosságának.
     Seneca    

    
Amikor előttünk a nagy kincs, sosem ismerjük föl. (...) Mert az emberek nem hisznek a kincseikben.
     Paulo Coelho    

    
Az az ember, akinek a szíve nem változott, senki másnak a szívét nem fogja megváltoztatni.
     Carl Gustav Jung    

    
Veszélyes az egész világgal haragban lenni.
     Mihail Bulgakov    

    
Ne feledjük: a türelem a bölcsesség tartópillére!
     Frédéric Mistral    

    
Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az ember.
     Hérakleitosz    

    
Nem csak a szerencse vak, többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad.
     Cicero    

    
A zseni csak akkor szól, ha kérdezik.
        Márai Sándor    

    
Semmivel sem nyújthatunk nagyobb segítséget egy embertársunknak, mint ha felelősséggel ruházzuk fel, és biztosítjuk őt bizalmunkról.
     Booker T. Washington    

    
Sikered van? Vigyázz! Minden siker gyanús.
     Márai Sándor    

    
Nem kell félni az árnyaktól: csak azt tudatják, hogy fény van a közelben.
     Ruth E. Renkel    

    
A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság.
     Friedrich Nietzsche    


Minden titokkal úgy vagyunk, hogy az csak addig titok, amíg senki nem tudja. Mihelyt két ember tudja, mintha már az egész világnak tudomása volna róla.
     Krúdy Gyula    
    
    
Az emberi fajnak két nagy problémája van. Az első: eltalálni azt a pillanatot, amikor valamit el kell kezdeni. A második: eltalálni azt a pillanatot, amikor abba kell hagyni.
     Coelho Paulo    


Nem az számít, amit a testemen lát, hanem ami a lelkemben történik.
     Paulo Coelho    

    
Minden, ami egyszer megtörténik, lehet, hogy soha többé nem történik meg újra. De minden, ami kétszer történik, bizonyosan megtörténik harmadszor is.
     Paulo Coelho    

    
A megérzés a lélek gyors megmerülése az életnek abban az egyetemes áramlatában, amiben minden ember története kölcsönösen összekapcsolódik a másikéval, mi pedig mindenről tudhatunk, mert minden meg van írva.
     Paulo Coelho    

    
A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa.
     Gárdonyi Géza    

    
A férfiak ugyanis azt hajszolják, ami nem lehet az övék. És azt gyűlölik, ami felett nincs hatalmuk.
     Robin Maxwell    

    
Valahogy mindig lesz, mert úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna.
     Kertész Imre    

    
A kulcs, ami a mennyet nyitja
A pokolba is jó, fordítva.
A kulcs, ami a pokolba jó
Igazából a mennyből való.
     Kispál és a borz    

    
Az emberi dolgokat nem lehet idő előtt befejezni, de befejezetlenül hagyni sem lehet... az emberek között van valamilyen rend és rendtartás, mely elől nem lehet megszökni... sokkal nehezebb egy érzésből, melyet nem intéztünk el, idő előtt elmenekülni, mint az ólomkamrákból, éjjel, kötélhágcsón!
     Márai Sándor    

    
Soha ne sértsünk meg valakit a stílussal, amikor ugyanezt a tartalommal is megtehetjük.
     Sam Brown    

    
Az érzelem, amelyet a józan ész nem fegyelmez, bizony híg ital, az ész viszont érzelem nélkül olyan keserű és kemény falat, hogy alig lehet lenyelni.
     Charlotte Bronte    

    
Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként.
     Henri Bergson    

    
A humor a bölcsek esernyője.
     Erich Kästner    

    
Két tragédia van az életben. Az egyik, ha hőn óhajtott vágyunk nem teljesül. A másik, ha teljesül.
     George Bernard Shaw    

    
Az első pillanat tanítása az élet igazi nagy törvénye. Ha meg akarod érteni az élet további törvényeit, ennél a törvénynél kell kezdened.
Mi az, amire az első pillanat taníthat meg téged, ha felismered üzenetét? A cselekvés bátorságára és a tűrés erényére - de főképp arra, hogy választásod e kettő közül helyes legyen.
     Tatiosz Hioszi    

        
A szenvedélyes vágynak két oldala van: ez az az erő, amely mindent megszépít, és amely bizonyos körülmények közt mindent le is rombol. (...) A szenvedély sorsokat teremt, s ezzel valami visszavonhatatlant idéz elő.
     Carl Gustav Jung    

    
Átcsaphat feletted a hullámok hada,
Sorsod lehet mostoha,
Vésd fel hangjegyekkel a háborgó égre,
Légy most te a béke temploma.
     Ossian    

    
Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd.
     Szilágyi Domokos    

    
Abból, amit Pál mond Péterről, sokkal inkább Pált ismerjük meg, mint Pétert.
     Baruch Spinoza    

    
Egy tévedést nem szabad sorssá rögzíteni.
     Palotai Boris    

    
Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.
     Khalil Gibran    

    
Az embernek eléggé szeretnie kell az életet, amelyet választott, hogy végül a magáénak mondhassa: és én szeretem is.
     Ferit Orhan Pamuk    

    
Az emberek nem az ismeretlentől félnek, mert minden ember képes mindent elérni, amit akar, és amire szüksége van. Attól félünk csak, hogy elveszítjük, amink van, legyen az az életünk vagy a földünk. De a félelmünk elmúlik, mihelyt megértjük, hogy a mi történetünket és a világ történetét ugyanaz a Kéz írta.
     Paulo Coelho    

    
Aki boldogtalan sosem volt, az nem tudja megbecsülni a boldogságot.
     Petőfi Sándor    

    
Nem tudjuk kimondani. Szerelmes vagyok, nem eszem, nem alszom, elvarázsolt állapotban élek, szárnyalok a boldogságtól, öngyilkos akarok lenni, megszépülök, lefogyok, olyan vagyok, mint egy őrült - s azt mondom a kedvesemnek: "Szeretlek!" ... Mi ez?! ... Mi az, hogy "szeretlek"? Hol van ez a szó, ahhoz képest, amit élek? Sehol! Méltatlan a valósághoz! ... Nem kellett volna kimondani! Nem kevesebbet mondtam vele, hanem valami egészen mást! Semmit. Azt kellett volna mondani, hogy őrült vagyok, benned akarok élni, fáj, ha nem látlak, félek tőled, egyszerre vagyok kétségbeesett, alázatos, hatalmas, rémült, boldog, nyomorult... A sejtjeim szomjaznak rád... Azonnal meg akarok halni, és örökké akarok élni veled!... De hol jön ehhez a szó, hogy "szeretlek"?!... Ami a lélekben egy egész világ, az kimondva egy kopott, értéktelen jel. És ez minden nagy élményünkkel így van. Elmondhatatlanok.
     Müller Péter    

    
Tetteink olyan bonyolult, olyan szerteágazó következményekkel járnak, hogy jóformán lehetetlen azokból a jövő eseményeire következtetni.
     Joanne Kathleen Rowling    

    
Általában tanácsosabb, ha azzal mutatja ki eszét az ember, amit elhallgat, mint azzal, amit elmond.
     Arthur Schopenhauer    

    
A főnek kell művelnie a szívet.
     Bolyai János    

    
A jóság fontosabb a bölcsességnél, s ennek felismerése már maga is bölcsesség.
     Theodore Isaac Rubin    

    
Semmitől nem fut úgy az idő, s nem rövidül meg úgy az út, mint ha valamilyen gondolat lenyűgözi egész mivoltát, egész lelkét annak, aki gondolkodik. A külső lét ilyenkor szinte alvás csupán, s ennek az alvásnak álma az a bizonyos gondolat. Hatására az idő elveszti tartamát, a tér elveszti kiterjedését. Elindulunk valahonnan, megérkezünk valahová, csupán ennyit tudunk. Bejárt utunkból az emlékezet csak valamiféle homályos ködöt fogad be: számtalan elmosódó kép úszik benne, fák, hegyek, tájak.
     Alexandre Dumas

        
Vágyaink annyit kereszteződnek, és az élet oly zűrzavaros, hogy a boldogság ritkán száll arra a vágyra, amely hívta.
     Marcel Proust    

    
A lehető legkevesebbet dobni a tengerbe a rakományból, hogy a hajó könnyedén haladjon: ez a bölcsesség.
     Gustave Flaubert    

    
Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában: Végtelennek.
     William Blake    

    
A bizalom oázis a szívedben, amelyet a gondolkodás karavánja sosem ér el.
     Khalil Gibran    

    
Az idő s a töprengés... lassan megváltoztatja a látást, és végül eljön a megértés is.
     Paul Cézanne    

    
Minden mindenből ered, és minden mindenné válik.
     Leonardo da Vinci    

    
Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse.
     Tendzin Gjaco    

    
Lehet, hogy az érzelem annyira erős, hogy a test nem bírja féken tartani. A lélek és az érzések átveszik az irányítást, és a test sírni kezd.
     Angyalok városa c. film    

    
A kételkedés az élet koronája, mert benne együtt van az igazság és a tévedés. A kételkedés élet, a valóság olykor halál és stagnálás. Amikor kételkedünk, akkor legnagyobb az esélyünk arra, hogy az élet sötét és világos oldalait egyesítsük egymással.
     Carl Gustav Jung    

    
A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.
     Laurence J. Peter    

    
Abból végy, ami kéznél van, mert bánat a szívnek távoli dolgok után vágyódni.
     Hésziodosz    

    
Nem az a tapasztalat, amit átélsz, hanem amit közben érzel.
     A. J. Christian    

    
Az emberek nagyon hamar felismerik, mi az, amiért élniük kell. Talán éppen ezért nagyon hamar fel is adják.
     Paulo Coelho    

    
Ha lemondunk egy cél fanatikus hajszolásáról, új vágynak teremtünk helyet.
     Judith Sills    

    
Az emberi élet figyelemre méltó paradoxona, hogy épp az, amitől a leginkább félünk, a legnagyobb bölcsesség forrása. Legnagyobb balgaságunk a legjobb elrugaszkodási pontunk. Senki sem válhat bölccsé anélkül, hogy ne lenne szörnyen ostoba. Erósz révén tanuljuk meg az igazságot, bűn révén az erényt.
     Carl Gustav Jung    

        
A természet szerény, mert számunkra mindig annyit mutat magából, amennyit éppen látunk belőle.
     Pálnagy László    

    
A hideg elfordulás, a közöny a nyílt ellenszenvnél is veszedelmesebb méreg.
     Joanne Kathleen Rowling    

    
Temérdek pénz és hosszú-hosszú élet, a legtöbb ember erre a két dologra vágyik mindenek felett. Csak az a bökkenő, hogy az emberek hajlamosak éppen azt választani, ami a legrosszabb nekik.
     Joanne Kathleen Rowling    

    
A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap.
     Márai Sándor    

    
Egyetlen pillanata a magánynak, az önismeretnek, mikor legyőzted a hiúságot, többet adott neked is, az emberi világnak is, mint minden mutatvány, mellyel a világ előtt illegetted magad.
     Márai Sándor    

    
Hét tulajdonságáról ismerni meg a bölcset: nem beszél az előtt, ki tudomány - és korra nézve őt megelőzi, nem szakítja félbe más beszédét, nem válaszol elhamarkodva, kérdez s felel, amint illik, rendet tart a beszédben, megmondja, ha nem érti, s helyesli az igazat.
     Talmud    


Az ember nem mindig tudja egyszerűen kimondani azt, amit gondol.
A szíve az akadály és a gondolatai. Ettől vagyunk emberek.
     Anton de Saint-Etienne    


Önismeret
    
A rágalom elleni védekezés művészete nem törődni vele. Harcba szállni vele káros és a legelőnyösebb esetben is hátrányos.
     Baltasar Gracián    

    
Beszélj figyelmesen. Vetélytársaiddal óvatosságból, a többiekkel illemtudásból. Mindig ráérsz kimondani egy szót, de visszavonni nem.
     Baltasar Gracián    

    
Sok baj ellen a legjobb orvosság, ha nem nyúlunk hozzá, akkor magától elmúlik.
     Baltasar Gracián    

    
A "nem" és "igen" kurta szavak, de hosszú megfontolást kívánnak.
     Baltasar Gracián    

    
Soha a nőkről csúnyán ne beszélj,
nincs oly alantas asszonyi személy,
aki ne volna méltó tiszteletre:
hisz asszony nélkül férfi nem születne.
     Pedro Calderón    

    
Szenvedélyeink olyanok, mint a vulkánok: állandóan morajlanak, de csak időközönként törnek ki.
     Gustave Flaubert    

    
Csak két hatalom létezik a világon: a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja a kardot.
     Napóleon Bonaparte    

    
Az ember hibái mintegy folytatásai erényeinek. Ha az erények tovább tartanak, mint kellene, ha nem akkor mutatkoznak meg, amikor kellene, és nem ott, ahol kellene, akkor hibák.
     Vlagyimir Iljics Lenin
    
Sokszor elmondták már, hogy nem könnyű látni annak az értékét, ami állandóan a szemünk előtt van. A távolság és a vágy kellenek hozzá.
     Selma Lagerlöf    

    
Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
        Simone Weil    

    
Aki eltör valamit, hogy megtudja, mi az; az letér a bölcsesség útjáról.
     John Ronald Reuel Tolkien    

    
Az emberek minden baja egy dologból fakad, mégpedig abból, hogy nem tudnak szép csendben a szobájukban maradni.
     Blaise Pascal    

    
Legyen kőtáblád vagy jegyzőkönyved, melyet éjjel-nappal veled hordozz, melyre, ha mi olyas dolog eszedbe jut éjszaka, jegyezd le és reggel ágyadból felkelvén, írd jobban le, hasonlóképpen, ha erdőn, mezőn jársz is.
     Apáczai Csere János    

    
Előbb tanuljunk meg járni, aztán szaladjunk.
     Ed c. film    

    
Nyíl se talál be a cél kellős közepébe.
     Horatius    

    
Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét s végét.
     Horatius    

    
Egy ember nem föltétlenül abban a pillanatban a legbűnösebb, mikor felemeli a fegyvert, hogy megöljön valakit. A bűn előbb van, a bűn a szándék.
     Márai Sándor    

    
Az az út, amelyen a legkisebb kitérő nélkül végigmennek, sehová sem vezet. A hegyre csak egy kicsit mássz föl, hogy kipróbáld, hegy-e. A hegytetőről nem láthatod a hegyet.
     Frank Herbert    

    
Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot.
     Horatius    

    
Balsors ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér.
     Horatius    

    
Sem igaz, sem jó nincs másként, csak részben; rosszal és hamissal vegyest.
     Blaise Pascal    

    
Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.
     Biblia    

    
Aki magában nem bízik, legokosabban teszi, ha hallgat.
     Francois de La Rochefoucauld
    

Hibáidból tanulsz bölcsességet.
        

    
Ha én bele tudok nézni esténként a saját tükrömbe, akkor másoktól is ezt kapom vissza. Mindenki azt a kisugárzást és energiát kapja, amit ő ad másnak, de csak azt adhatja, ami benne van. Mert mindig azt kapjuk vissza, amit önmagunk adunk.
     Csernus Imre    

    
A szépség egy olyan hatalmas ellentét, amely lehet nyomasztó és felszabadító egyaránt. Bármelyikről is legyen szó, az ideálok és korlátok elkerülhetetlenek, és állandóan hatással vannak ránk a mindennapi életben.
     Lauren Greenfield    

    
Minden hiba hihetetlenül ostobának tűnik, ha más követi el.
     Georg Christoph Lichtenberg    

    
A siker annyit jelent, hogy az ember épp azokkal a képességekkel rendelkezik, melyekre egy adott pillanatban szükség van.
     Henry Ford    

    
Ha valaki érdemtelenné vált a bizalmadra, te is levizsgáltál – emberismeretből.
     Kaposi Kis István    

    
A siker csupán kísérőjelenség. Sosem szabad céllá válnia.
     Gustave Flaubert    

    
A változás úgy jön, mint egy apró fuvallat, ami meglibegteti a függönyöket, és úgy kúszik elő, mint a fűben rejtőző vadvirágok titkos illata.
     Tuti gimi c. film    

    
Minden emberi kapcsolatban a legfontosabb a beszélgetés.
     Paulo Coelho    

    
Néha a szív minden bölcsnél bölcsebbnek bizonyul.
     Ilja Ehrenburg    

    
Valaki napról napra türelmetlenül figyeli a körtefáját, érik-e már a gyümölcse. Ha megpróbálná erőszakolni e folyamatot, tönkretenné a gyümölcsöt, épp úgy, mint a fát. De ha türelemmel vár, ölébe hull az érett gyümölcs.
     Abraham Lincoln    

    
Aminek értéke van, eltörhet.
     Szilánkok c. film    

    
Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.
     Ludwig Wittgenstein    

    
S nem a világi jókat megtagadni,
De józan ésszel vélek élni tudni
A bölcsességnek titka és jele.
     Berzsenyi Dániel    

    
A Föld gravitációs tere semmi egyéb, mint a legalacsonyabb szint, a legsötétebb színpad, ahol a Lélek drámája kibontakozhat.
     Sir George Trevelyan    

Megtekintések: 244

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Kataning –nak.

Csatlakozzon a(z) Kataning hálózathoz

KATANING TV

OLDAL FORDÍTÓ

TÁMOGATÁS

                 
***

HA TEHETED TÁMOGASD A KATANING OLDALT!

                  KÖSZÖNJÜK!!!

ISTEN HOZOTT!

***


FACEBOOK

MÁR A FACEBOOKON IS MEGTALÁLSZ MINKET! LIKE-OLJ BENNÜNKET OTT IS!!!

Születésnapok

Mai születésnapok

Holnapi születésnapok

ADMINOK

*******

ooo

***

***

***

free counters

***

*******

Profilkártya

Betöltés...

© 2020   Created by Bertalan Katalin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek

***

*** ***