KEDVES KATANING TAGOK KÉRÜNK MINDENKIT HOGY ÜZENŐFALÁN ÉS PRIVÁT ÜZENETEIBŐL AZ 1 HÓNAPNÁL 

RÉGEBBI ÜZENETEKET ÉS KÉPEKET   KITÖRÖLNI SZÍVESKEDJETEK  HOGY NE TERHELJÜK TÚL AZ OLDALT.   A SAJÁT OLDALON LÉVŐ KOMMENTEKTŐL JOBRA EGY PICI PIROS +  OTT TÖRÖLHETŐ.

Kedves Barátaink ! A Faliujságon lehet üzenni egymásnak. A Körpanoráma csoportban is lehet nézni Tévé műsort és sok szép tájat is nézni.Kellemes időtöltést kivánunk Mindenkinek!

Kedves Barátaink! ÚJDONSÁG  A NING RÉSZÉRŐL.       !!!

 Ez egy zárt közösség oldal ,ahol   2010. óta a szabadidejét szeretetben,békességben együtt töltő csapat értékes Tagjává váltunk. AZ OLDAL  nem  FIZETŐS  Ezért kérek mindenkit aki velünk akar maradni hogy hivja meg barátait az oldalra .

Kivánunk mindenkinek kellemes idötöltést az oldalon.

                                !                                          

Csűry István püspök gondolatai

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pünkösdre felkészítő pásztorlevélA meggyógyult mellettük állt

Csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy egyházkerületünk jelenkori történetében is vannak gyógyulások. Betegeket segítettünk orvoshoz, békétlen közösségek feszültségét enyhítettük, pusztulóban lévő templomok megújítására törekedtünk. Meggyógyultak állnak mellettünk. Ugyanakkor a talpra állítottakkal együtt mi is tapasztalhatjuk, hogy Krisztus velünk van. 
Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és az Anyaszentegyház születésének ünnepe. A kettő szétválaszthatatlan. Isten a teremtő hatalmát Krisztus feltámadása által pecsételi el. Ezt Szentlelkével közli szüntelenül az övéinek az egyház megújuló és megújító közösségében. Kimondhatatlan megtartó erő van ebben a felismerésben, és az ebben való töretlen hitben. Ezt az ismeretet és hitet kell nekünk őriznünk és gondoznunk azok között, akik elkeseredetten figyelik, hogy napjainkban is vannak országok, ahol halálveszélyes a Krisztus megvallása. No, de nem hallgathatunk arról sem, hogy egyházkerületünk gyülekezeteinek is némelyikét igen lendületes nyugalomzavaró elemek háborgatják. Fájdalmas ez akkor is, ha egyház-idegenek teszik, de még inkább, ha gyülekezeti tagok. Szenvedünk akkor is, ha okot adunk a támadásra, de még inkább, amikor ártatlanul bántanak. 
Pünkösd legyen egyházunkban a bűnbánat alkalma. Ha vétettünk akarva, vagy akaratlanul vigyük azt Isten színe elé. Ő nemcsak megbocsájt, hanem helyreállít. Pásztorlevelem írásakor éppen az apostolok üldöztetésének történetével foglalkozom, mint erre a napra kijelölt igeszakasszal. Péter és János a nagytanács kihallgatóinak zaklatására felelnek hitelesen és lenyűgöző bátorsággal. (Ap. Csel.4,1-22). A bénaként született, de már meggyógyított ember koronatanúként igazolja Krisztus hatalmát, amit a tanítványok szolgálatával közölt. A nagytanács főpapjai és vénei képzeleghetnek újabb rágalmak felől, kitalálhatták legfrissebb hazugságukat, de az eseményeket követő tömeget már nem lehet félrevezetni. 
Pünkösd az egyházat ünneplő alkalom, amikor minden hazugság és rágalom ellenére az apostolok örvendeznek, a gyógyítók áldást közvetítenek, a meggyógyultak emberhez méltóan élnek. A főpapok és vének nyugtalanok, mert számukra is világos lett –bár egymás között sem vallják be-, hogy Isten elfordult tőlük, és azokat támogatja, akik az Ő nevét őszintén vallják, és az Ő egyházát áldozatok árán is építik.
Pünkösd a felbátorodás csodáját is ajándékozza. A beteg a mi testvérünk volt. Benne, akár Isten próbatételét is láthattuk, hiszen bénán született. Többször elmentünk mellette, sőt a templom kapujában sem vettük észre. Isten kegyelméből ennek a korszaknak vége. Hinnünk kell, hogy eljött a gyógyítás ideje. Vannak már meggyógyultak, akik mellettünk állnak, és még nagyon sokan lesznek. Nem maradhatunk a megfélemlített, a megalázott, a gyászban tartott egyházként tovább. Nekünk szüntelenül teremtő Istenünk van, halált meghátráltató Krisztusunk él, és bennünket körülölelő Szentlelket tapasztalhatunk.
Imádkozzunk ilyen Isten-hordozó, Krisztus-követő, Szentlélek-kérő Anyaszentegyházért.

Nagyvárad, 2013. április 13.

A békesség kötelékében
Csűry István
püspök

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krisztus csak azért is feltámadt!

Krisztus csak azért is feltámadt!
Jézus feltámadásáról, az őt követő emberek feltámadásáról, a halál feletti győzelemről szólt Csűry István református püspök a Várad-ősi templomban megtartott ünnepi istentiszteleten.

Jézus feltámadása által világos lett, hogy Isten betartotta az ő ígéretét, de amikor ezeket a dolgokat elmondjuk, feltevődik bennünk a kérdés, hogy hogyan érinti ez a saját életünket, hogyan lesz lelkileg megerősítő, holnapra előkészítő tudás ez bennünk – tette fel a kérdést Csűry István püspök a vasárnap reggeli, ünnepi istentiszteleten. Szeretnénk tudni, hogy mi miért van és hogyan kellene átrendezzük a életünket. Fel kell-e vegyük a mai élet ritmusát? A keresztény ember mindenesetre sokkal körültekintőbben viszonyul ehhez, hiszen Isten mindig ott van a háttérben, és ez meghatározó.

Elmúlás, feltámadás

Az ige beköltözik a mi világunkba is, Pál apostol a mi életünkbe is bekiáltja: Krisztus csak azért is feltámadt! Krisztusban Isten ígérete valóság lett – ezért érdemes élni és követni őt. Bizony szembe kell néznünk az elmúlással – s hogyan tudjuk mindebbe beleilleszteni a feltámadást? Van élet és van halál – de a feltámadás a megváltásunk lényeges része, s az embernek tudnia kell, hogy azért éli Krisztus szerint az életét, mert a feltámadás azoknak szól, akik Krisztus követői. Krisztus a Krisztus követők előtt megy és mutatja az utat a mennyek felé. Ott portestünk már nem lesz jelen, egy másfajta állapotban leszünk, mely a mennyek országának megfelelő.

Kegyelemből

Húsvétkor Isten egy ajándékot akar átadni az embernek, ám ez a érték csak Jézus szeretete által lehet a mienk, lehetünk mi érdemekben bármennyire gazdagok, Krisztus szeretete és irgalma az, amelyik átsegít ebbe a másik országba.

De tényleg meg fogja valósítani velünk szemben ezt az ígéretet? Hol van a garancia, hogy az Isten az embernél is végrehajtja a feltámadást? Pál Apostol korintusiakhoz írt levele alapján mindennek meglesz a rendje – s szembe kell nézzünk azzal, hogy minden más elveszti a értelmét – fejedelemségek, hatalmak és erők. Míg Krisztus uralma nem érkezik el, ezek határozzák meg az életünket. A hatalmak egyre gyatrábban végzik feladatukat a világban, mindez arra mutat, hogy Krisztus feltámadásával elérkezett egy új szakasz, s végül csak az marad meg, ami a Krisztusé.

Eltöröltetnek

Hány olyan hatalom van – mutatott rá a püspök – amely ahelyett, hogy megnyitná a lehetőségeket, pont az esélyeknek nem látja az útját. Isten kemény, ítéletes nemmel mondja ki, hogy ezeknek a hatalmaknak meg kell szűnniük. Végül pedig meg kell szűnnie minden öngerjesztő erőnek is, mely nem felülről jön. Ha pedig kétkedsz, nézz körül, hogyan szűnnek meg a hatalmak, nézd meg, mi a sorsa az erőnek, mely nem Krisztustól jön.

A halál kérdése mégis ott van bennünk, választ keresünk rá, be kell kalkulálnunk a életbe, úgy mint Krisztus ellenségét, amely „mint utolsó ellenség töröltetik el”. S hogy mindez nekünk mit üzen? Bármi foglalkoztat bennünket, bármilyen problémára keressük a választ, Isten arra kíváncsi, mennyire akarjuk, hogy a Húsvét olyan öröm legyen, mely a haláltól elfordítja a fejünket és a feltámadást nyújtja nekünk.

A későbbiek során Fábián Tibor segédlelkész szólt az Úrvacsora jelentőségéről, majd a hívek az Úr asztalához járultak. Az ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklésével ért véget.

  Neumann Andrea                  

-------------------------------- * *   *  ------------------------------------
Köszönöm, hogy szív-közelbe engedtétek a pásztorlevelem üzenetét. Gyönyörű ünnepet kívánok mindenkinek!

Kedves Barátaim, szeretettel továbbítom Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének karácsonyi gondolatait! Egyben áldott, békés ünnepeket kívánok Istvánnak, Püspök úrnak, és családjának is. Milyen jó lett volna, ha 2001-ben nem verik-, nem esik szét a Kisgazdapárt és lapja, a Kis Újság, ahol az egyházi rovat vezetője, írója és szerkesztője voltam egyszemélyben... De szép újságírói munka volt! Ám azt a missziót, amit akkor elkezdtem, ma is folytatom más körülmények között, hisz egyházi kapcsolataim nem szűntek meg, s Isten üzent nekem akkor: Nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki be nem zárhat... (földi hatalmasságok) Ebben bízva örömmel küldöm az alábbi szép gondolatokat, Ágnes _________________________ Karácsonyi útelágazás „Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”(Luk.2,34-35) Karácsony több mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén, családcentrikus ünnep. Ahhoz, hogy a felsorolt értékek maradandóak legyenek, fel kell ismernünk a sajnos egyre inkább háttérbe taszított karácsonyt jelentő valóságos üzenetet. Krisztus Jézus érkezése tudatosította, és azóta állandóan tudatosítja, hogy Vele felismerhetően útelágazáshoz érkezik az ember. Simeon a kegyes aggastyán, aki Szent Lélektől vezérelve a templomba érkezett, a fenti áldással ajándékozza meg Isten egyszülött gyermekét és földi szüleit, majd ezzel szólítja meg Máriát. A kijelentést hordozó vénember is döntés elé került, vagy otthon marad és várja a halál óráját, vagy elindul a templomba és meglátja az üdvösséget. Jól határozott! A választott úton találkozott Krisztussal, az Isten üdvösségével. Az általa elmondott, minden bizonnyal a mennyből kapott áldás is útelágazásról szól, ugyanakkor elevenítő bátorításról is. Krisztus által ismét világos a jó és a rossz közötti –bűnesetben elhomályosodott- különbség. Pontosan lehet tudni, hogy miért esik el, vagy miért emelkedik fel az ember. A precíz tájékoztatást követi a támogatás ígérete, amit éppen attól remélhetünk, hogy Isten elrendelte, odaállította, idehelyezte a Messiást a világba, az ember mellé. Lehet a másik, a Szabadító nélküli utat is választani, de számolni kell a következményekkel. Az útelágazásnál Jézus Krisztus a Simeon által elmondott áldásban jel gyanánt jelentkezik. Jelzőtáblaként. Nemcsak az irányt mutatja, hanem jelzi a válságot, amely nem a gazdaságban, nem a társadalomban van, hanem a bizonytalankodó tétova emberben. Ameddig a válság minden formájában az ember magára marad, addig a sátán okozta belső válságból a mellénk álló Megváltó jelzi a helyes megoldást. Jó erre a jelzésre várni és engedelmeskedni neki, bár rengeteg félrevezetés mond majd ellene, és félrevezetők igyekeznek az törekvést megváltoztatni. A Krisztus jele a kereszt, amely már a születés idején mutatkozott, de később élet vagy halál választásának lett az eszköze. Simeon nem fenyegeti Máriát a lelkét átjáró kard felemlegetésével, hanem sokkal inkább felkészíti a gyermekre és a kereszt alatt az őreá váró megpróbáltatásokra. Éles kardként sebzi majd a Mária lelkét is a dilemma, hogy Isten könyörtelennek látszik, és a kiválasztottak hálátlanok és méltatlanok a kereszten hozott áldozatra. Jel és kard (Krisztus és megkülönböztető hatalom) egymás mellett az üdvösségre vezető alkalmatosságok a mindhalálig hitben élők számára, de a magukat mentők eltévednek és sérülnek, így nem kerülhetik el a kárhozatot. Karácsony a fentiek értelmében elsősorban a szív titkos gondolatainak a feltárása. Az útelágazásnál bennünket vigyázó Krisztus megszabadít a megsebző tépelődés terhétől, a tanácstalan lézengés állapotától, valamint a tanakodó idétlenkedés időpocsékoló bénultságától. Alkalmassá tesz arra, hogy karácsonyunk lélekemelő, életerős ünnep legyen, hogy családunkkal együtt, sok ajándék birtokában áldott Krisztus-centrikus közösségé váljunk. Nagyvárad, 2o12. Karácsonyán Csűry István Továbbította: Frigyesy Ágnes újságíró
_________________________

Karácsonyi útelágazás

„Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”(Luk.2,34-35)
Karácsony több mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén, családcentrikus ünnep. Ahhoz, hogy a felsorolt értékek maradandóak legyenek, fel kell ismernünk a sajnos egyre inkább háttérbe taszított karácsonyt jelentő valóságos üzenetet. 
Krisztus Jézus érkezése tudatosította, és azóta állandóan tudatosítja, hogy Vele felismerhetően útelágazáshoz érkezik az ember. Simeon a kegyes aggastyán, aki Szent Lélektől vezérelve a templomba érkezett, a fenti áldással ajándékozza meg Isten egyszülött gyermekét és földi szüleit, majd ezzel szólítja meg Máriát. A kijelentést hordozó vénember is döntés elé került, vagy otthon marad és várja a halál óráját, vagy elindul a templomba és meglátja az üdvösséget. Jól határozott! A választott úton találkozott Krisztussal, az Isten üdvösségével.
Az általa elmondott, minden bizonnyal a mennyből kapott áldás is útelágazásról szól, ugyanakkor elevenítő bátorításról is. Krisztus által ismét világos a jó és a rossz közötti –bűnesetben elhomályosodott- különbség. Pontosan lehet tudni, hogy miért esik el, vagy miért emelkedik fel az ember. A precíz tájékoztatást követi a támogatás ígérete, amit éppen attól remélhetünk, hogy Isten elrendelte, odaállította, idehelyezte a Messiást a világba, az ember mellé. Lehet a másik, a Szabadító nélküli utat is választani, de számolni kell a következményekkel.
Az útelágazásnál Jézus Krisztus a Simeon által elmondott áldásban jel gyanánt jelentkezik. Jelzőtáblaként. Nemcsak az irányt mutatja, hanem jelzi a válságot, amely nem a gazdaságban, nem a társadalomban van, hanem a bizonytalankodó tétova emberben. Ameddig a válság minden formájában az ember magára marad, addig a sátán okozta belső válságból a mellénk álló Megváltó jelzi a helyes megoldást. Jó erre a jelzésre várni és engedelmeskedni neki, bár rengeteg félrevezetés mond majd ellene, és félrevezetők igyekeznek az törekvést megváltoztatni. A Krisztus jele a kereszt, amely már a születés idején mutatkozott, de később élet vagy halál választásának lett az eszköze. Simeon nem fenyegeti Máriát a lelkét átjáró kard felemlegetésével, hanem sokkal inkább felkészíti a gyermekre és a kereszt alatt az őreá váró megpróbáltatásokra. Éles kardként sebzi majd a Mária lelkét is a dilemma, hogy Isten könyörtelennek látszik, és a kiválasztottak hálátlanok és méltatlanok a kereszten hozott áldozatra. Jel és kard (Krisztus és megkülönböztető hatalom) egymás mellett az üdvösségre vezető alkalmatosságok a mindhalálig hitben élők számára, de a magukat mentők eltévednek és sérülnek, így nem kerülhetik el a kárhozatot.
Karácsony a fentiek értelmében elsősorban a szív titkos gondolatainak a feltárása. Az útelágazásnál bennünket vigyázó Krisztus megszabadít a megsebző tépelődés terhétől, a tanácstalan lézengés állapotától, valamint a tanakodó idétlenkedés időpocsékoló bénultságától. Alkalmassá tesz arra, hogy karácsonyunk lélekemelő, életerős ünnep legyen, hogy családunkkal együtt, sok ajándék birtokában áldott Krisztus-centrikus közösségé váljunk.

Nagyvárad, 2o12. Karácsonyán 
Csűry István

Továbbította: Frigyesy Ágnes újságíró

*******************************

Csűry István püspök tanitása.

Kérjetek, keressetek, zörgessetek!

Krisztus tanítványai tudják, hogy nem boldogulhatnak imádság nélkül. Azt is sejtik, hogy nem minden nevezhető fohásznak, ami e fogalom jegyében történik körülöttük, vagy éppen amit gyakorolnak ők is az ősi hagyományok nyomán.
Érzékelik tanítójuk szavaiból, hogy Isten kész az ember életének méltóságát helyreállítani, valamint azt is, hogy ebben a folyamatban minden léleknek részt kell vállalnia.


„Mennyei Atyátok Szentlelket ad azoknak, akik kérik Tőle.” (Luk 11,13b) Máté evangéliumában jó ajándékokról tesz említést a Szentírás. Isten Szentlelkét és javait készítette elő, mint valós és átadható ajándékokat, amelyek eltagadhatatlanul életfenntartó szükségletei a mindenkori teremtménynek. Ezek az ajándékok elfogadókra várnak. Felkínáló van, az átvevők bátortalanok, gyámoltalanok vagy figyelmetlenek. Jézus Krisztus, közbenjáró szeretettel közvetít az ajándékozó és a megajándékozandók között. Ennek köszönhető, hogy ma is tanítja és bátorítja az egyre mostohább sorsra, egyre elnehezedő életfolytatásra panaszkodók táborát. Nevel és lelkesít bennünket is, akik zokon vesszük, hogy az „azt bünteti, kit szeret” igazságát olykor valóban megízlelteti velünk.
   Nem elkeseredni kell, hanem engedelmeskedni. Imádkozz! Kérj alázatosan bármit, azt is, amit lehetetlennek tartottál. Keresd szorgalmasan, amit régen elveszítettél, amiről már lemondtál. Zörgess állhatatosan akkor is, ha sokan azt mondják, hogy az ajtó nem nyílik ki többé.
   Te vagy az, - aki olvasod ezeket a sorokat - akinek tudomására hozza az Isten, hogy ismeri rejtett és titkolhatatlan gondjaidat, de nem hagy magadra, megkínál javaival, és megtanít elfogadni azokat. Megtanít új emberként imádkozónak lenni, hogy Szentlelkét elfogadd.
   Bemutatja nekünk az új embert, akivé lennünk szükséges. Pál apostol a Kolosséban élők Krisztus-követő példáján így utal az ilyenekre: „… felöltözzétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje Őt.” (Kol 3,10) Az állandóan megújulni képes ember, a valóságos új teremtés. Ezek tudják és hiszik, hogy felülről való az a képesítés, amiben naponként részesülnek. Krisztus szüntelenül közli Isten arcát (imago Dei), ugyanakkor szüntelenül közli Szentlelkét is, hogy a megújulni vágyóknak erőforrása legyen. Ők a világ számára is nélkülözhetetlen valóságos kegyesek. Az egyház hitelének és tekintélyének hordozói. Az igazi kegyes embert onnan lehet felismerni, hogy minden szavával és szolgálatával segíti, hogy rajta keresztül Isten mennyben előkészített ajándékai környezetében minden testvéréhez eljussanak. Nem enged a kísértésnek, hogy valamit is önmaga eredményének lásson, avagy saját dicsőségének tulajdonítson. A kegyes ember Krisztus előtt térdelve kér, keres és zörget; ezután örömmel hirdeti, hogy Aki a szív ajtaján zörgetett bejött és az övéivel együtt vacsorál. (Jel 3,20) Az álkegyesek fáradhatatlanul jelzik képzelt kiválóságuk okán, hogy mennyi mesebeli jóval dicsérték az Urat, és ha mégis – mondják álszentül - sokan szerencsétlenek körülöttük, magukra vessenek, elvégre nem mindenki imádsága nyomán lesz pénz és hatalom. Így vannak körülöttünk sokan a modern világ újkori irgalmatlan szamaritánusai közül.
   Kedves Testvéreim! Az újesztendő, új időt hoz. Új napokat, heteket és hónapokat. Megszoktuk évek során, hogy ez így történik, éppen ezért egykedvűen, alig-örömmel várjuk a következőt. Tehetünk azért, hogy jobb legyen. Legyünk naponként megújuló új emberek, akik kérünk, keresünk és zörgetünk. Legyünk megújuló szívvel újból imádkozó kegyes emberek, hogy újabb ajándékok érkezzenek a mennyből.
   Legyen áldott Isten, Aki megáldja életünket a következő esztendőben!
Csűry István püspök, Harangszó 2012/1

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Reformátusok klubja –nak.

KATANING TV

OLDAL FORDÍTÓ

TÁMOGATÁS

                 
***

HA TEHETED TÁMOGASD A KATANING OLDALT!

                  KÖSZÖNJÜK!!!

ISTEN HOZOTT!

***


FACEBOOK

MÁR A FACEBOOKON IS MEGTALÁLSZ MINKET! LIKE-OLJ BENNÜNKET OTT IS!!!

Születésnapok

Mai születésnapok

ADMINOK

*******

ooo

***

***

***

free counters

***

*******

Profilkártya

Betöltés...

© 2022   Created by Bertalan Katalin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek

***

*** ***