KEDVES KATANING TAGOK KÉRÜNK MINDENKIT HOGY ÜZENŐFALÁN ÉS PRIVÁT ÜZENETEIBŐL AZ 1 HÓNAPNÁL 

RÉGEBBI ÜZENETEKET ÉS KÉPEKET   KITÖRÖLNI SZÍVESKEDJETEK  HOGY NE TERHELJÜK TÚL AZ OLDALT.   A SAJÁT OLDALON LÉVŐ KOMMENTEKTŐL JOBRA EGY PICI PIROS +  OTT TÖRÖLHETŐ.

Kedves Barátaink ! A Faliujságon lehet üzenni egymásnak. A Körpanoráma csoportban is lehet nézni Tévé műsort és sok szép tájat is nézni.Kellemes időtöltést kivánunk Mindenkinek!

Kedves Barátaink! ÚJDONSÁG  A NING RÉSZÉRŐL.       !!!

 Ez egy zárt közösség oldal ,ahol   2010. óta a szabadidejét szeretetben,békességben együtt töltő csapat értékes Tagjává váltunk. AZ OLDAL  nem  FIZETŐS  Ezért kérek mindenkit aki velünk akar maradni hogy hivja meg barátait az oldalra .

Kivánunk mindenkinek kellemes idötöltést az oldalon.

                                !                                          

„Szüntelen imádkozzatok ” 1 Thessz 5,17

„Szüntelen imádkozzatok ” 1 Thessz 5,17

Óra előtti imák
Mi Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket,
Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket,
Szent Lelked ereje növelje hitünket. Ámen.

Édes Atyánk, jó Istenünk!
Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt,
Adj a tanuláshoz erőt,
Adj készséget szépre, jóra,
Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled...
Szívünkbe írd be szent neved! Ámen!

Jöjj Szentlélek Isten,
bölcsességnek lelke,
akitől száll alá minden áldás
és minden jó adomány:
jöjj és áraszd ki ránk szent erődet
és világosságodat!
Hogy e mai napot és ennek óráit
szívünk lelkünk nemesítésére,
ismereteink gyarapítására
s a te dicsőségedre szentelhessük. Ámen

A te nevedben Krisztusunk,
Ismét tanuláshoz fogunk,
Munkánkban légy hű vezérünk,
Add ránk áldásodat kérünk. Ámen.

Úr Jézus fordulj hozzánk,
És Szentlelkedet áraszd reánk,
Hogy hitünkben erősítsen,
Az igaz útra segítsen. Ámen

Óra utáni imák
Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk,
Kérünk édesatyánk vigyázz mindig reánk. Ámen.

(ének)
A tanítás véget ért már
mi haza megyünk.
Írd szívünkbe szent igédet
drága mesterünk.
Refr.: Mi most szépen, illendően
Mind haza megyünk
Szent igédet írd szívünkbe
Drága mesterünk.

Add, hogy mindazt mit tanultunk
Itt e szent helyen.
Otthonunkban életünkben
Látható legyen.
Refr...

Veled kezdtük el a napot,
És jóságod meghallgatott:
Adtál erőt, segedelmet,
Velünk volt ma is kegyelmed.
Most, hogy innen eltávozunk
Ismét hozzád imádkozunk:
Ó, jó Atyánk, jó Istenünk
Szent Lelkeddel maradj velünk! Ámen.

Rebegő ajakkal, áldó imádsággal
borulunk elődbe tanulásunk bevégeztével, Istenünk.
Ó ezt az imádságot vedd kedvesen tőlünk, hálás gyermekeidtől!
És légy velünk továbbra is. Áldj vezess.
Erősítsd közöttünk a gyengét, buzdítsd a lankadót,
segítsd meg a jóra igyekezőt. Mindnyájunkat,
Atyánk, vígy közelebb napról napra
a tökéletességhez szent fiad a Jézus Krisztus által. Ámen.

Atyám!
Hálát adok jóságodért,
minden lelki áldásodért. Ámen.


Reggeli imádság

Jó Istenem felébredtem,
Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
El ne hagyj a mai napon,
Légy kísérőm a jó úton.
Hogy parancsod meg ne szegjem,
Krisztusomat hűn kövessem. Ámen.

Jó Istenem felébredtem,
Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.

Óvj meg ma is szent kezeddel,
Tekints reám szeretettel,
Vezesd minden lépésemet,
Ó hallgasd meg kérésemet. Ámen.


Itt a reggel, itt a reggel,
Ismét van egy szép napunk,
Melyen benső szeretettel
Urunknak szolgálhatunk.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyben,
Áldd meg, kérünk, e napot,
Hogy mindenben teljesítsük
A te szent akaratod. Ámen.

Összeteszem a két kezem,
Úgy kérem a jó Istenem,
Hogy áldjon meg s legyen velem,
Míg csak a nap le nem megyen. Ámen

Harangoznak a szívemben,
A jó Isten szeret engem:
Adott nekem új napot
S én neki hálát adok.
Mikor este lefeküdtem,
Sötét volt,
Most világos, bíborpiros
Az égbolt.
A sötétben te őriztél,
A reggelre te ébresztettél
Engemet,
Áldott legyen, Uram, a te
Szent neved! Ámen

Én Istenem, te légy nekem
E napon is szövétnekem.
Légy csillagom, fénylő napom,
Te légy minden gondolatom!
Ó, mutasd meg ösvényedet,
Mely e földön jóra vezet;
Építs hidat a menny felé;
Tisztán jussak színed elé! Ámen

Édes jó Istenem,
új napra virradtunk
a Te őrző szemed
legyen ma is rajtunk. Ámen.


Jézus nevében ébredek,
Atyám, vezesd lépésemet.
Kísérj engem áldásoddal,
Utaimon oltalmaddal. Ámen.

Uram Jézus hála néked!
Adtál nyugtot, csendességet:
Mai nap is légy énvelem,
Óvd a bűntől az életem! Ámen

Megköszönöm jó Atyám,
hogy az elmúlt éjszakán
megőriztél engemet
és új napot kezdhetek.

Szent Fiadért Istenem,
kérlek téged légy velem.
Békesség és szeretet
vezéreljék léptemet. Ámen.


Étkezés előtt

Urunk Jézus áldj meg minket,
Mindennapi kenyerünket! Ámen.

Jövel Jézus légy vendégünk
, áldd meg amit adtál nékünk.
Adjad Uram, hogy jól essék,
A te neved dicsértessék. Ámen

Áldott az Úr,
napról napra gondoskodik rólunk
szabadító Istenünk. Ámen

Áldd meg édes Istenünk,
Mindennapi kenyerünk. Ámen.

Mennynek, földnek, teremtője,
Mindenható Istenünk!
Áldásodnak gazdagságát
Ingyen közlöd mivelünk.
Tőled ered életünk,
Lelkünk, testünk, mindenünk;
Te adsz ételt, egészséget,
Értelmet és képességet.
Most is adtál a testünknek
Ételt, s ezzel új erőt.
Te vagy, ki megelégíted
A szomjazót, éhezőt.
Tenálad van enyhülés,
Igaz lelki üdülés.
Dics és hála Néked érte,
Most míg élünk, s mindörökre. Ámen

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen


Székely asztali áldás

Jó Istenünk, légy most velünk,
Áldd meg a mi eledelünk! Ámen.

Ételem italom ki adod, légy áldott!
Tápláld igéddel is az egész világot! Ámen


Családban

Uram, te megnyitod kezedet
és eledelt adsz minden teremtésednek
a te jóvoltodból.
Amit nekünk adtál, Atyánk,
engedd, hogy éljünk azzal mértékletesen,
jóságodért háládatosan.
Hogy így mind testünknek,
mind lelkünknek javára szolgáljon Ámen.

  Esti imádságok
Én, Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemem,
De a tiéd nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!

Vigyázz az én szüleimre,
Meg a kistestvéreimre,
Mikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.

Édes atyám, jó Istenem,
Éjszaka is maradj velem!
Oltalmaztál egész napon,
Oltalmazz ha elaluszom.
Viselj gondot mindig reám,
Jó Istenem, édes Atyám! Ámen

Álom, álom, édes álom
Nyugodj az én szempillámon;
S amíg zárva lesz a szemem;
Légy mellettem jó Istenem! Ámen!

Álmos vagyok, úgy alhatnám,
Fáradt vagyok, nyugodhatnám.
Bezáródik két szemem:
Vigyázz reám, Istenem!

Adj csendes éjt mindenkinek,
Szüleimnek, testvérimnek,
És házunkon kívül is,
Minden jó lelket őrizz! Ámen.

Leszállt az éj: ágyamba térek
S jóságodért, ó áldott Lélek,
Néked hálával áldozom
S oltalmadért imádkozom. Ámen!

Két kezemet összetéve,
Leborulok, jó Atyám!
Kegyelmedből szálljon béke,
Csöndes álom csókja rám!
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.

Védj meg Uram áldást hintve
Minden bajtól engemet!
Gondjaidba, kezeidbe
Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.

Nyisd meg Atyám, trónodiglan
Éj sötétjén az eget,
Hadd lássam meg álmaimban
Ragyogó szent képedet!
Ringass, ringass, hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben. Ámen

Édes jó Istenem,
Most amint lefekszem,
Áldó két kezedet
terjeszd ki felettem. Ámen.

Este van már Jézusom,
Megfáradtam, lenyugszom.
Bocsásd meg, amit vétettem,
Ki meghaltál érettem.
Amíg csendesen aluszom,
őrző angyalod virrasszon. Ámen.

Elmúlt a nap, megpihentem,
Hálát mondok jó Istenem,
Szeretettel gondoltál rám,
Sok-sok jóval elhalmoztál.

Én azonban bánatomra,
Nem figyeltem jóságodra,
Oly sok bűnnel viszonoztam,
Bocsásd meg irgalmasan.

Szívből kérlek égi Atyám,
Most az éjjel vigyázz reám.
Ne érje baj szüleimet,
Szép hazámat te őrizzed. Ámen.


Templomba érkezéskor

Szent házadba megjelentem,
Jó Istenem áldj meg engem,
Hadd dicsérlek buzgón téged,
Vésd szívembe szent igédet! Ámen.

Imádkozni jöttem ide,
Szent felséged elejébe.
Míg itt neved ünnepelem,
Szívembe szállj le Istenem.

Szent házadba jöttem Atyám,
Add áldásodat reám,
Imádságom halld meg kérlek,
Közöld velem szent igédet. Ámen.

Mindenható Isten
Ki osztasz kegyelmet,
Igédre hallgatni
Adj nekem figyelmet. Ámen.


Istentisztelet után

Szent házadból eltávozván,
Atyám, arra kérlek,
Lehessek megtartója
A te szent igédnek! Ámen.

Színed elől jó Istenem,
Bocsáss el most kegyelmesen,
Áldásoddal maradj velem. Ámen.

(Óra után is szokták...)

Házunkba is jöjj el velem,
tedd templomoddá Istenem.
Ha áldott volt bejövésem,
Legyen áldott kimenésem. Ámen.

Atyám, köszönöm neked
Az igét, áldást, éneket. Ámen.

Igédnek áldását
köszönöm Istenem.
Add, hogy jó gyümölcsöt
teremjen életem. Ámen.

Urunk Jézus Szent igédért
Áldunk téged s kegyelmedért.
Tarts meg minket jóságodban,
Vezérelj országodba. Ámen.

Urunk Jézus arra kérünk,
áldd meg a mi eledelünk. Ámen.

Jöjj Úr Jézus, áldj meg minket,
italunkat, ételünket. Ámen.

Ülj asztalunkhoz Jézusunk,
Te légy házunk feje,
Tápláld testünket, lelkünket,
Életnek kenyere. Ámen.
Étkezés után
Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott.

Aki ételt italt adott,
Úr Jézus neve legyen áldott.


Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.

Asztalomnál csendben ülve
Hálát adok, Istenem!
Mert megadtad ételem,
Légy tovább is énvelem! Ámen.

Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

Családban

Testünket megelégítetted,
szívünket megvidámítottad
s megmutattad ismét, hogy te vagy
a gondviselő édes atyánk.
Ó, cselekedd, Uram, hogy köszönetünk
s hálánk soha meg ne szűnjék;
s ha te jó vagy hozzánk, ha te táplálsz minket:
legyünk mi is jó gyermekek, jó testvérek.
Kenyerünket szegjük meg az éhezőknek,
szívünket nyissuk meg
a te magasztalásodnak
most és mindenkoron! Ámen

Isten neve legyen áldott,
Aki ételt, italt adott. Ámen.

Hálát adunk jó Istenünk,
hogy tápláltad a mi testünk. Ámen.

Összeteszem két kezem,
Úgy áldalak jó Istenem,
Te táplálod testemet,
Fenntartod életemet.

Köszönöm jó Istenem,
amit ma is adsz nekem,
amikor elfogadom,
Téged illő áldanom. Ámen.


Szülőkért

Istenem, Istenem!
Úgy szeretlek téged,
Mint az én aranyos,
Édes két szülémet.
Tartsd meg őket nekem,
Nekik is engemet,
Hálával töltsd teli
Gyermeki szívemet. Ámen.

Akik minden gondjaikkal
Értem élnek, rám vigyáznak,
Áldd meg Isten két kezeddel
Jó anyámat, jó apámat. Ámen.

Betegség

Istenem, kérlek gyógyíts meg.
Segíts mindenkin, aki még nálam is betegebb. Ámen.


Beteg szülőkért:
Uram, hallgass meg engemet!
Tudod, édes apám (anyám) beteg.
Ó, gyógyítsd meg, jó Istenem!
Ki segít más, hogyha te nem?
S amíg élek e világon,
Szent nevedet mindig áldom! Ámen.

Tanulás előtt 1752-ből

Úr Jézus Krisztus,
a te Szent Lelked által
világosítsd meg az én elmémet,
hogy megtanulhassam az igaz bölcsességet! Ámen!

Atyám, Te gazdagíts
Ésszel, értelemmel,
Hogy a tanulásban
Eredmény érjek el. Ámen.

Légy velem Jézusom,
Növeld a tudásom,
Minden munkámban
Áldásodra vágyom. Ámen.


Édes Jézus Tiéd vagyok:
Néked élek, néked halok.
Légy Jézusom életemben,
Légy Jézusom halálomban,
Légy Jézusom feltámadásomban,
Légy Jézusom az örök életben;
Mindörökkön örökké, szent Atyád
előtt való örvendezésemben. Ámen.

Istenem. Szentlelkedet kérem,
Tegyen figyelmessé engem,
Hogy minden időt felhasználjak,
A tanulásban jól haladjak. Ámen.

Jöjj Istenem és segíts nekem a tanulásban.
Add, hogy megérthessem mi a feladat és jól megtanuljam a leckét.
Segíts, hogy ne féljek,
amikor holnap majd felelnem kell. Ámen.

Tanulás után -1752-ből-

Cselekedjed, én édes Jézusom,
hogy a te szent tudományodat
mindhalálig szerethessem
és mindenkor a te parancsolataid
szerint élhessek! Ámen.

Köszönöm Teneked
Én édes Istenem,
Hogy feladatomat
Most elvégezhettem. Ámen.

Hála neked jó istenünk,
vígan lehet haza mennünk,
mert munkánkat jól végeztük,
szívünk-lelkünket műveltük.
Add, hogy ami jót tanultunk,
otthon is meglássák rajtunk,
jó szüleink örömére,
szent neved dicsőségére. Ámen.

Dicséret

Dicsérjétek az Urat, mert jó,
Dicsérje minden földi lakó,
Dicsérjétek az égi seregek,
Az Atyát, a Fiút, a Szentlelket. Ámen.
Minden nap megújul rajtam
Jó Atyám szereteted,
Hogyne zengne néked ajkam
Hálát és dicséretet. Ámen

Téged dicsér dalom,
Jóságod magasztalom.
A madárkát is szereted,
De én sok kismadárnál
Drágább vagyok neked. Ámen.

Köszönöm Uram az életet
A családot, a kenyeret,
Köszönöm a madarak énekét,
Áldom Istenünk szent nevét. Ámen

Dicsérünk Jézusunk,
Feltámadt Krisztusunk,
Kit angyalok áldnak,
Hozd el újulását
Az egész világnak. Ámen.

Bocsánatért

Füled mindent hall Istenem,
Szemed látja, ha vétkezem,
Minden bűnöm jól ismered,
Kérlek, bocsásd meg vétkemet. Ámen.

Kérlek téged Istenemet,
Bocsásd meg minden vétkemet,
Teremts bennem tiszta szívet,
Hálás szívet, hozzád hívet. ámen.

Egyéb
Őre a világnak
Jó Atyám imádlak!
Bízva kelek, fekszem,
Megtartasz te engem.
Egész világ ott van,
Ölelő karodban.
Akaratod nélkül
Egy hajszál se görbül.
Őre a világnak,
Jó Atyám imádlak! Ámen

Jó Atyám, tied vagyok,
gyermekedet el nem hagyod. Ámen.

Jézus, csak benned bízhatom,
Vezess, hogy el ne essem.
Segíts, hogy járja utadon,
S országodat keressem. Ámen.

Köszönöm e szép napot,
Játszom ma és tanulok,
Legyél Uram mellettem,
Jót hozzon e nap nekem,
S találd benne kedvedet,
Ó, adj nekem örömet. Ámen.

Köszönöm Istenem szép magyar hazámat,
Erdőt, mezőt, hegyet, napsugaras tájat,
Ahol megszülettem, ahol gyermek lettem,
Ahol csillagok ragyognak felettem. Ámen.

Köszönöm Istenem a szünidőt:
a napfényt, a friss levegőt,
a zöldellő rétet, tavat, folyót,
az új tájakat
és új barátokat,
köszönök minden jót. Ámen.

Jézusom! Nekem is add a Te Lelkedet!
Hadd dicsérje szívem és szám a nevedet. Ámen.

Forrás:internet

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Reformátusok klubja –nak.


CREATOR
HozzászólásokBertalan Katalin által a Március 13, 2012-on 12:20pm-kor

Kedves embertársaim, mondjunk el egymásért egy-egy szép imát, amikor csak tehetjük. Igen hatásos módszer az egyetemes emberi megbékélés útján.

IMA, MINDÖRÖKKÉ

Lelkembe látó én Istenem,
Bocsásd meg minden bűnöm nekem. 
Változtasd lelkem hófehérre,
Hogy ne legyen rajta az éltem vétke.

A Földön élőknek békét kérek!
A hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag
Örüljön annak, hogyha adhat!
Legyen az ember százszor áldott,
Ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye,
Ez legyen lénye szent igénye!

Gazdagabb legyek, ha mindezt látom
Legyen a jószándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben!
Tisztuljon lelkem a földi létben.
Nem nagy vagyont, de kincset kérek,
Amitől gyógyul a sebzett lélek!
Jöjjön el végre a világ-béke!

Kéréseimnek se' vége, se' hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
Istenem add, hogy csodaképpen,
Így ragyogjon el a jövő létben!
Tedd nemessé az emberi lelket!
Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek,
Hogy helye legyen az égi fénynek!

Ha mindezt megadod Jóságos Isten!
Megváltozhat a Földön, majd minden!
Oldozd fel Atyám a vétket!
És akkor a jóság csak hitet éltet!
Így lesz az élet, mit nekünk adtál,
Egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben,
Pontos lesz majd, mint csillag az égen.

Ámen

KATANING TV

OLDAL FORDÍTÓ

TÁMOGATÁS

                 
***

HA TEHETED TÁMOGASD A KATANING OLDALT!

                  KÖSZÖNJÜK!!!

ISTEN HOZOTT!

***


FACEBOOK

MÁR A FACEBOOKON IS MEGTALÁLSZ MINKET! LIKE-OLJ BENNÜNKET OTT IS!!!

Születésnapok

Nincs ma születésnapja senkinek

ADMINOK

*******

ooo

***

***

***

free counters

***

*******

Profilkártya

Betöltés...

© 2022   Created by Bertalan Katalin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek

***

*** ***